לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
מבצע "הקש בדלת"

קול קורא לפעולה בנוגע למטופלים עם חשד לתסמונת לינץ

עוד בנושא

מצורף קול קורא מאת פרופ' זהר לוי

לחיצה על התמונה תפתח את הקול קורא בקובץ נפרד.

קול קורא לפעולה בנוגע למטופלים עם חשד לתסמונת לינץ

פרופ' רובינזון אליעזר - יו"ר האגודה למלחמה בסרטן והמועצה הלאומית למניעה וגילוי מוקדם של סרטן

מירי זיו – מנכ"לית האגודה למלחמה בסרטן

פרופ' זמיר הלפרין- יו"ר המועצה הלאומית לגסטרו, תזונה ומחלות כבד

פרופ' איריס דותן ־ יו"ר איגוד האיגוד לגסטרואנטרולוגיההנדון: קול קורא לפעולה בנוגע למטופלים עם חשד לתסמונת לינץ
 

1.      בשנת 2015 יצאו ארגוני הבריאות האמריקאים והאירופיים בהמלצה שיש לשלול תסמונת לינץ בכל מי שהיה לו גידול של המעי או הרחם מתחת לגיל 70.

2.      כבר באותה העת, המועצה הלאומית לגילוי מוקדם ומניעה של סרטן והמועצה הלאומית לגסטרואנטרולוגיה תזונה ומחלות כבד העלו את הדרישה להכליל את הבדיקות לתסמונת לינץ כישראל. מסתבר שבפועל, ההצעה כלל לא נידונה. ההצעה הוגשה שוב לקראת דיוני הסל 2018, וגם הפעם לא נדונה, זאת מאחר והוחלט במשרד הבריאות כי המדבור ב- standard of care ועל הקופות לבצע זאת בטכנולוגיה מזדחלת (ללא תוספת תקציב). בעקבות ערעור שלנו בשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן, הוקמה ועדה בהשתתפות הח"מ, אשר העבירה את המלצותיה לבירור באופן חד משמעי ליישום במשרד- הבריאות, ועדיין לא קרה דבר.

3.      נתונים עדכניים מהכנס האירופי לסרטן בניס EHTG מצביעים חד משמעית שאנשים שאותרו עם תסמונת לינץ ונמצאים במעקב - לא ימותו מסרטן. זאת בניגוד למי שלא אותר ולכן לא נמצא במעקב מגיל צעיר או לסברה שהייתה בעבר, שאבחנה של תסמונת לינץ דינה כגזר דין מוות.

4.      ההמלצות לבירור תסמונת לינץ אומצו ביוזמה מקומית ובמימון עצמי בבית חולים בילינסון עם הצלחה מרגשת באיתור מטופלים עם תסמונת לינץ והצלה של קרובי המשפחה שלהם שנמצאו נשאים ובהם כבר אותרו עם נגעים טרום סרטניים שהוסרו.

5.      כחבר מועצה הלאומית לגסטרואנטרולוגיה תזונה ומחלות כבד, יו"ר החוג למחלות ממאירות באיגוד לגסטרואנטרולוגיה ויועץ למועצה הלאומית לגילוי מוקדם וטיפול בסרטן אני קורא למשרד הבריאות להתעשת ולקבל את המלצות הוועדה שהוא עצמו מינה ולתקצובם בהתאם. בכך ניישר קו עם סטנדרט הטיפול והמניעה המקובלים כיום במדינות מערביות.

6.      במקביל, המועצה הלאומית לגסטרואנטרולוגיה תזונה ומחלות כבד תפרסם את הקווים המנחים המקצועיים לקראת ינואר 2019 והיה מאוד רצוי שתהיה התאמה בין ההמלצה המקצועית לכיסוי על ידי הסל ובכך נמנע את הסיטואציה של רפואה טובה רק למי שהפרוטה מצויה בכיסו.

 

פרופ' זהר לוי

חבר המועצה הלאומית לגסטרואנטרולוגיה, תזונה וכבד

יו"ר החוג למחלות ממאירות באיגוד לגסטרואנטרולוגיה

יועץ למועצה הלאומית למניעה וטיפול בסרטן

מנהל השרות לגילוי מוקדם בבית החולים בילינסון