לתרומה
חפש
אבחון מוקדם
אבחון מוקדם של סרטן העור

מלנומה ממאירה של העור: עדכון נתוני תחלואה ותמותה 2011

עוד בנושא

מאי 2011

הרישום הלאומי לסרטן, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

Big-Bullet-SQR.gif לחץ כאן לצפיה בדף בקובץ Word

שיעורי ההיארעות של מלנומה ממאירה של העור

בשנת 2008 אובחנו 1,330 חולים חדשים עם מלנומה ממאירה של העור (חודרנית וממוקדת). 

שיעורי התחלואה המתוקננים לגיל1 של מלנומה חודרנית נשארו יציבים בעשור האחרון.

________________

1 לפי אוכלוסיית העולם

נתוני תחלואה מלנומה של העור אוכלוסיה יהודית 2011

 

השיעור בגברים יהודים היה 12.2/100,000 בשנת 2000 ו-13.3 ל- 100,000 בשנת 2008

 

בנשים יהודיות השיעור המתוקנן לגיל עלה מ- 9.2 בשנת 2000 ל- 11.7 מקרים חדשים לכל 100,000 נשים בשנת 2008 (תרשים 1).

נתוני תחלואה מלנומה של העור אוכלוסיה ערבית 2011באוכלוסייה הערבית בישראל מלנומה היא מחלה נדירה ומדי שנה נרשמים כשבעה מקרים בגברים ומספר דומה בנשים (תרשים 2).

לעומת זאת, נרשם גידול משמעותי בתחלואה במלנומה ממוקדת של העור. בשנת 2000 אובחנו 142 גברים יהודים (שיעור מתוקנן לגיל: 5.3/100,000) ובשנת 2008 אובחנו 245 (שיעור מתוקנן לגיל: 7.3/100,000) עם מלנומה ממוקדת של העור. בנשים יהודיות השינוי היה מ- 117 מקרים חדשים (3.9/100,000) בשנת 2000 ל- 228 חולות חדשות (5.6/100,000) בשנת 2008. באוכלוסייה הערבית נרשמו מקרה עד שניים בגברים ובין שלושה לארבעה מקרים בנשים.

 

אבחון של מלנומה ממוקדת מאפשר סיכויי ריפוי גבוהים ביותר. עלייה בשיעור מקרי המלנומה המאובחנים בשלב מוקדם זה, עשויה לנבוע מהפעילות שיזמה ומקיימת, מזה כשני עשורים, האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות וקופות החולים.

שיעורי התחלואה במלנומה ממאירה של העור לפי מקום הלידה

בבדיקת ההבדלים בשיעורי התחלואה לפי מקום הלידה (יבשת הלידה בחולים שנולדו במדינות המשתייכות ליבשות אירופה ואמריקה, אסיה ואפריקה ומדינת הלידה בילידי ישראל), נמצא כי שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר במלנומה חודרנית, הן בנשים והן בגברים, נצפים בילידי ישראל, אם כי בשנה האחרונה שנבדקה (2008) שיעורי ההיארעות בגברים ובנשים שנולדו בישראל נמוכים מהשיעורים בקרב מי שנולדו במדינות יבשת אירופה ואמריקה. שיעורי התחלואה בילידי מדינות אסיה ואפריקה דומים, ונמוכים במחצית - או יותר מכך - מהשיעורים בילידי אירופה ואמריקה.

רב מקרי המלנומה הממוקדת הינם בילידי ישראל, אירופה ואמריקה.

הסיכון לתחלואה במלנומה ממאירה של העור במהלך החיים

הסיכון לחלות במלנומה - חודרנית או ממוקדת - במהלך החיים (מהלידה ועד גיל 90) הינו אחד מכל 36 (2.74%) בקרב גברים יהודים ואחת מכל 45 (2.22%) בקרב נשים יהודיות. בגברים ערבים הסיכון נמוך באופן משמעותי - 1:312 ובנשים ערביות, 1:434.

 

הסיכון לחלות במלנומה חודרנית ביהודים הוא אחד מכל 59 גברים ואחת מכל 70 נשים. בערבים הסיכון הינו אחד ל-417 ו- 714 , בגברים ובנשים, בהתאמה.

הסיכון לחלות במלנומה ממוקדת הוא אחד ל-95 גברים יהודים ואחת ל-125 נשים יהודיות. באוכלוסייה הערבית הסיכון קטן ממקרה אחד לכל 1,000 , הן בגברים והן בנשים.

 

נציין כי אומדן הסיכון נשען על נתוני ההיארעות בפועל בשנים 2007-2008 ולפיכך במידה ויחולו שינויים מהותיים בשיעורי ההיארעות בעתיד, יכולים אומדנים אלו להשתנות בהתאם.

שיעורי ההישרדות לחמש שנים

שיעורי ההישרדות היחסית ממלנומה ממאירה חודרנית של העור לחמש שנים היו 80% בגברים יהודים שאובחנו בשנים 1990-1994. השיעור עלה ל-84% בקרב המאובחנים בתקופה 2000-2004. בנשים יהודיות אשר לקו במלנומה חודרנית של העור היה שיעור ההישרדות היחסית לחמש שנים בקרב המאובחנות בתקופה 1990-1994 89%, ואילו בקרב המאובחנות בשנים 2000-2004 היה שיעור ההישרדות היחסית, 87%.

שיעורי התמותה ממלנומה ממאירה של העור

בשנת 2008 נפטרו 196 אנשים בישראל ממלנומה ממאירה של העור, 116 גברים (93% מהם יהודים) ו-80 נשים (90% מהן יהודיות).

 

שיעורי התמותה המתוקננים לגיל2 בקרב יהודים ירדו בעשור האחרון, מ-2.42 ל-100,000 בשנת 2000 ל-2.05 ל-100,000 בשנת 2008. מגמות התמותה היו יציבות בקרב גברים בעוד שבנשים נצפתה ירידה (תרשים 3). בקרב הערבים היו שיעורי התמותה נמוכים מאוד, ועלו במהלך העשור האחרון, מ-0.36 ל-100,000 בשנת 2000 ל-0.96 ל-100,000 בשנת 2008. מגמות התמותה הראו עלייה במהלך התקופה והיו זהות בגברים ובנשים (תרשים 4). עם זאת חשוב לציין, שבאוכלוסייה הערבית מדובר במספרים קטנים מאוד - בשנת 2000 נפטרו 3 ובשנת 2008 נפטרו 8 ערבים בגלל מלנומה ממאירה של העור - ולכן שיעורי התמותה אינם יציבים ומושפעים מאוד מכל מקרה תמותה נוסף.

________________

2 לפי אוכלוסיית העולם

תרשים 3: שיעורי תמותה מתוקננים לגיל ל-100,000, מלנומה חודרנית של העור באוכלוסייה היהודית

(שיעורים מתוקננים לאוכלוסיית העולם)

נתוני תחלואה מלנומה של העור

תרשים 4: שיעורי תמותה מתוקננים לגיל ל-100,000, מלנומה חודרנית של העור באוכלוסייה הערבית

(שיעורים מתוקננים לאוכלוסיית העולם)

נתוני תחלואה מלנומה של העור