לתרומה
חפש
סרטן המעי הגס
חודש המודעות - סרטן המעי הגס

חודש המודעות סרטן המעי הגס 2012

עוד בנושא

29/2/12

פתיחת חודש המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת 2012

Big-Bullet-SQR.gif המחיר של אימוץ הרגלי סגנון חיים "מערביים" - שיעורי ההיארעות של האוכלוסייה הערבית מתקרבים לשיעורים באוכלוסייה היהודית.

Big-Bullet-SQR.gif נצפית מגמת ירידה בשיעורי התמותה שנובעת בחלקה מהעלייה בשיעורי הגילוי המוקדם.

Big-Bullet-SQR.gif שיעור המאובחנים בשלב מוקדם כמעט הוכפל בעשור האחרון.

Big-Bullet-SQR.gif שיעורי ההישרדות בישראל גבוהים מהממוצע במדינות ה- OECD.

bul3 לצפיה בהודעה לעתונות בקובץ WORD

האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות מכריזים היום על פתיחת "חודש המודעות לסרטן המעי הגס 2012", אשר יערך במהלך חודש מרץ בישראל, כמו במדינות נוספות בעולם. במהלך החודש תקיים האגודה למלחמה בסרטן, אירועים מגוונים, שמטרתם להעלות את מודעות הציבור למחלה, לדרכים למניעתה ולעידוד האבחון המוקדם.

 

מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, ציינה כי "חל שיפור משמעותי בשיעורי ההיענות לבדיקות, המגיעים כיום לכ- 48% של אוכלוסיית היעד. מגמת עליה זו חשוב שתימשך. תכנית הסריקה הובילה להישגים בשיפור שיעורי האבחון המוקדם ותרמה לירידה בתמותה. כדי לחזק מגמה זו חשוב להגביר את שיעורי ההיענות ולאמץ אורח חיים, המאפשר להפחית את הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס ולמנוע את המחלה".

 

במהלך חודש מרץ תקיים האגודה, ימי עיון, קו פתוח בגלי צה"ל, שבמהלכו יענו מומחים בתחום לשאלות הציבור, הפצת חומרי הסברה מעודכנים, עידוד אימוץ אורחות חיים בריאים וקמפיין באמצעי התקשורת הקורא לגילוי מוקדם והיענות לבדיקת הסריקה הלאומית.

 

מנתוני הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות לשנת 2012, שנמסרו ע"י

ד"ר ליטל קינן- בוקר,

סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות של משרד הבריאות:

 • עולה כי קיימת יציבות בשיעורי היארעות סרטן המעי הגס והחלחולת באוכלוסייה היהודית בישראל בעשור האחרון. שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר נצפים בקרב גברים יהודים (26.6 ל-100 אלף) והנמוכים ביותר בקרב נשים ערביות (19.5).

 • באוכלוסייה הערבית שיעורי ההיארעות, בסרטן המעי הגס, הינם במגמת עלייה בעשור האחרון של פי 4.1 בגברים ופי 3.6 בנשים, והם מתקרבים לשיעורים באוכלוסייה היהודית. בשנת 1990 שיעורי ההיארעות בקרב גברים ערבים עמדו על 5.9 ובנשים 5.4 ובשנת 2009 נצפו שיעורים גבוהים בהרבה 24.4 בקרב גברים ו-19.5 בקרב נשים. העלייה בהיארעות נובעת בין השאר מאימוץ סגנון חיים מערבי.

 • הסיכון המצטבר לחלות בסרטן המעי הגס והחלחולת במהלך החיים גבוה יותר בקרב גברים יהודים (7.4%), בהשוואה לגברים ערבים (5.7%) ובקרב נשים יהודיות (5.4%) בהשוואה לנשים ערביות (4.8%).

 • בסרטן החלחולת (פי הטבעת) חלה ב-20 השנים האחרונות, ירידה של 24% בהיארעות בגברים יהודים ו-37% בנשים יהודיות. בקרב הערבים חלה עליה משמעותית בשיעורי ההיארעות. בקרב בני 65+ (כ-60% מהיהודים) נמצאה מגמה דומה.
 • להבדיל מהיציבות בשיעורי ההיארעות, ניתן לראות עלייה משמעותית בשיעורי הגילוי המוקדם, אותה ניתן לזקוף לטובת התוכנית הלאומית, שיזמו משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן, לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת . 33% מהחולים החדשים בשנת 2009 אובחנו בשלב מוקדם של המחלה, בהשוואה ל- 18% בשנת 2000. הנתונים דומים בכל קבוצות הגיל וללא הבדלים בארץ המוצא.

 • פועל יוצא מהגילוי המוקדם ומשיפור הטיפול בחולים, הם שיעורי ההישרדות. ככל שמאבחנים את המחלה בשלבים מוקדמים יותר שיעור ההישרדות של החולים חמש שנים לאחר אבחון המחלה, עולה. שיעורי ההישרדות עלו בלמעלה מ- 20% בגברים ובנשים, שאובחנו בשנים 1993-7 בהשוואה לאוכלוסייה, שאובחנה בשנים 2003-7 (בגברים מ-57% ל- 67% ובנשים מ-56% ל- 68%).

 • שיעורי ההישרדות בישראל גבוהים יותר בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD בהם שיעורי ההישרדות עומדים על 54.6% בשנת 2002 ו-59.9% בשנת 2009.

 • שיעורי התמותה מסרטן המעי הגס ירדו בעשור האחרון בשיעור של 28% בגברים ו-21% בנשים.

 • בשנת 2009 שיעורי התמותה עומדים על 9.9 (ל-100,000) בגברים ו-8.6 בנשים, בהשוואה לשנת 2000 בהם השיעורים עמדו על 13.7 ו- 10.9 בהתאמה.

 • בקרב האוכלוסייה הערבית לא נצפו שינויים משמעותיים בשיעורי התמותה והם דומים לשיעורים באוכלוסייה היהודית . בגברים יהודים נצפים שיעורי תמותה הגבוהים ביותר (9.9) ובנשים ערביות הנמוכים ביותר (8.0).

 • שיעורי התמותה מסרטן המעי הגס בישראל ל- 100 אלף נמוכים מממוצע שיעורי התמותה במדינות ה-OECD) 17 בהשוואה ל-18.5).

שיעורי תמותה מסרטן המעי הגס 2000-2009

(לחצו על הגרף לצפיה בחלון נפרד)

שיעורי תמותה מסרטן המעי הגס 2000-2009

bul3 לחצו כאן לצפייה ב - סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל - עדכון נתונים 2012

מצורף קובץ התנהגויות בריאות בישראל 2012 למול יעדי 2020, שחובר ע"י

ד"ר ליטל קינן- בוקר, סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות של משרד הבריאות, ונתוני המחקר נמסרו ע"י מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן.

 

bul3 לחצו כאן לצפיה בקובץ התנהגויות בריאות בישראל 2012 למול יעדי 2020

פרופ' גדי רנרט, מנהל התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס, שיזמה האגודה למלחמה בסרטן ומפעיל משרד הבריאות - מדווח כי בשנת 2011 בוצעו 422,577 בדיקות לנוכחות דם סמוי בצואה המצביע על שיעור היענות ארצי של כ-36.7% ושיעור כיסוי האוכלוסייה בבדיקות מכל סוג הוא כ-48%. שיעורי ביצוע הבדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בישראל דומים לשיעורי ביצוע בדיקות במדינות מערביות אחרות שהחלו גם הן להפעיל תכניות סריקה באוכלוסייה הכללית.

 

bul3 לחצו כאן לתכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

 

 

מצורף קובץ מאמרים המבוססים על מחקרים חדשים בתחום שנערכו בעולם ועוסקים בנושאי מניעה וגילוי מוקדם.

 

bul3 לחצו כאן לצפיה במחקרים חדשים הקשורים לסרטן המעי הגס - 2012  

 

 

 

Big-Bullet-SQR.gif האגודה למלחמה בסרטן תקיים קו פתוח בגלי צה"ל ב-5.3 בין השעות 14:00-15:00 בהשתתפות מומחים בתחום שיענו על שאלות הציבור הרחב:

מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן;

ד"ר איילה הוברט, מנהלת המרכז לגידולים במערכת העיכול, מכון שרת, מרכז רפואי הדסה עין כרם;

ד"ר אליזבת הלף - און, מנהלת שירות גילוי מוקדם של סרטן מערכת העיכול ותסמונות משפחתיות, מרכז רפואי מאיר.

 

 

Big-Bullet-SQR.gif יום עיון בנושא סרטן המעי הגס, לחולים, מחלימים ומשפחותיהם, יתקיים בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ב- 14.3, ללא תשלום. יום העיון באדיבות חברת רוש המפעילה את פרויקט "רוש מושיטה יד לחולה".

לפרטים נוספים: יום עיון בנושא סרטן המעי הגס

 

 

Big-Bullet-SQR.gif חוברת מידע בנושא מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בשפות עברית, רוסית וערבית, ניתן לקבל ללא תשלום בכל פניה לטלמידע 1-800-599-995 .

האגודה למלחמה בסרטן מזמינה את הציבור לפנות ל'טלמידע', שירות המידע הטלפוני המאויש 24 שעות ביממה למענה על שאלות ולקבלת חומר הסברה ללא תשלום בנושא סרטן המעי הגס:

בטל. 1-800-599-995

באתר: אבחון מוקדם של סרטן המעי הגס

בפייסבוק:  האגודה למלחמה בסרטן-לחיים בריאים