לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

האגודה למלחמה בסרטן קוראת לציבור חולי הסרטן להתחסן נגד השפעת

04/10/2021

חט׀ך װ׳ױטד װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ חױט׀ך זׁױט ׳ױ װבט״ ױׁא יה׳ױךװ װך׳ב אׂ׃ יהגך


׳ך װיהגך בױאך ׁױ׳׃ ׁחטׁ ׳ױ װבט״ ױװ׀ חיױטװ ׀ז יגױט ׀יהױײ ױךױךװ ׁׂױװ. ה י זױט אױג ׀ױ װח״  װ׀היט ׀ך א״ װ׳װ.


װ׳בױ אׂ׃ יהגך אז׀ ׀ךאױ יא טׁױך ׁגױ ױ ׂ ׁיט׀ װױ׳  װ׳בױ ה׳ך ׀יהױײ, בׁױ ױ׀ד ךױךװ ׁחטׁ ׳ױ בט״.


הטױה' ג׃ױ ױױד, אװ װגט װ׀ױאחױױׂ ׁטײ װטהױ׀ ג י בױט׀בח, ױ"ט װױגזװ װ׀ױך אגװ, ׀ׁ׳ױ ױ״הױ ׁ׳ױך ׀טױך ױױגו װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "׃ױױח׀ װיאװ, ׀יט ׀אױ ׳יױה ׂ ׂהך װחױטױאװ, ׳יױׁ גױ׃ ױךט חׁ ׂ ׀ך ׳בױ װיהגך. װ׳בױ אך ׁ חױהױך װ׳ױ ׀ ךיױ, ך׀  ױ װבט״ ׀ חיט בױׂ װ״הױ ױױו ג ׃ יט׃ װׁט׀ױך".


װ׀ױאחױױׂ הטױה' ׀ׁטװ חױ״,  ױ"ט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׃ׂי  טױך װגבױח װ׀א״אבׁ ׁױױטױב װחױטױאװ ױװ׳בױא ױױטױב, ׀בױט יױ׳ יׂ װיהגך ׀. "װיהגך װ׀ ׳װ אׂהך װ׀ױהאך ׁװךהטזױױך גױאךױך ׁװחד ׂ׃ױ. ׳ױ בט״ ױׁױ׳׃ ׀ױ יאז׀ ׁגזױ י ״הױ ױךטה, י חׁױזױך יװ א״װ ױׁׂטך חױך ׁבׁױ ךױז׀װ װ׳װ".


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ חױט׀ך ׂ ׁא װיה׳װ י ׳ױ בט״ װך׳ב, ג אך װה׳ך ׀ך װבױ װ׃ׁחך װ׳ױװ װ׀ױאחױױׂ ׁיהגך. טזױ װך׳ב ׁװח׃ װ׀היט, גױ׃ הא ך׳ך גױאך װיהגך ױײ׀ך יױ י׳ױה יׁױג ך װ׳בױ ױג׃ זטך טװ בהחװ י אױׂ׃א.


ג ה װזױך װ׀ׂױ׃װ ׁ׃ך װ׀היט ג׃ד, ׀ ׀ ׳ױא, חׁ ׀ך װ׳בױ הא ך׳ך ״הױ ױךטה ׀ױ ׁיׁ ׁױ בהטױך װ׃ ׁׂױװױך ׳בך. ׀ אגװ חׁ ׀ך װ׳בױ ׁ יׁ װ״הױ װ׀ױא ׀ױ ׁױױׂ.  ׁ חטװ, טזױ װךגו ג װטױה׀ װ׀ױאחױױׂ װ״ה.