לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

שבוע המודעות לסרטן צוואר הרחם (16 - 21 בינואר 2022)

16/01/2022

מתוך נתוני משרד הבריאות לשנת 2022:

סרטן צוואר הרחם אחראי ל-9.2% ממקרי הסרטן החדשים בנשים בישראל

נגד סרטן צוואר הרחם יש מה לעשות!

חיסון נגד וירוס הפפילומה ובדיקה לגילוי מוקדם של המחלה


על פי נתוני רישום הסרטן הלאומי של משרד הבריאות:

סרטן צוואר הרחם אחראי ל-9.2% ממקרי הסרטן החדשים בנשים בישראל, ול-2% מכלל הפטירות מסרטן. בשנת 2018 אובחנו 1,192 נשים ישראליות עם נגעים טרום סרטניים ו-251 נשים עם סרטן חודרני של צוואר הרחם. באותה שנה נפטרו בישראל 96 חולות מסרטן  חודרני של צוואר הרחם.


שיעורי ההיארעות של נגע טרום-סרטני בצוואר הרחם גבוהים יותר בנשים יהודיות ואחרות (32.1 ל-100,000) בהשוואה לנשים ערביות (6.6 ל-100,000), ועיקר התחלואה נצפה בגיל 25-59 או 25-44, בהתאמה. מגמות ההתרחשות מאז 1996 מצביעות על עלייה קבועה של כ-4% לשנה בשתי קבוצות האוכלוסייה. זאת במקביל לעלייה בשימוש בבדיקות לגילוי מוקדם. יחד עם זאת יש הבדל ניכר בשיעור ביצוע הבדיקות בין נשים עם מדד סוציואקונומי גבוה לעומת נמוך.


שיעורי ההיארעות של סרטן חודרני של צוואר הרחם גם הם גבוהים יותר ביהודיות ואחרות (5.1 ל-100,000) לעומת ערביות (3.7), ועיקר התחלואה נצפה בגיל 35-74 או 55-75+, בהתאמה. בהשוואה למדינות עם השיעורים הגבוהים בעולם, ישראל נמצאת במקום נמוך מבחינת היארעות  סרטן צוואר הרחם.


גילוי סרטן חודרני של צוואר הרחם בשלב מוקדם אפשרי באמצעות בדיקות סקר לגילוי מוקדם של המחלה. לאחרונה, עברו כל קופות החולים להשתמש בעיקר בבדיקת סינון המבוססת על זיהוי נגיף ה-HPVח(HPV test).


שיעור התמותה מסרטן חודרני של צוואר הרחם בשנת 2018 היה דומה בין יהודיות לערביות (כ-1.5 ל-100,000). עיקר התמותה נצפתה בגיל 60+ המגמות בין 1996 -2018 מצביעות על יציבות ביהודיות ואחרות ועל עלייה מובהקת סטטיסטית של כ-3.6% בממוצע לשנה בקרב ערביות.


משה בר-חיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "חייבים לפעול להגדלת שיעור ההתחסנות נגד נגיף הפפילומה. מדובר במחלה שעלולה להיות קטלנית, שעלולה להתפרץ אף ללא תסמינים מוקדמים. יש לעודד ולהפנות נשים לביצוע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם המאפשרות גילוי מוקדם וטיפול בזמן, העשויים למנוע התפתחות גידול סרטני ולהציל חיים!"


לקריאת הדו"ח המלא של משרד הבריאות לחצו כאן