לתרומה
חפש
זכויות ושירותים לחולי סרטן
הסדרי בחירה - חולים אונקולוגים

הסדרי בחירה - חולים אונקולוגים

עוד בנושא

כל קופות החולים נמצאים בהסדרים עם נותני שירות רפואיים שונים, כגון מכונים ובתי חולים למתן שירותים למבוטחיהן.


על פי סעיף 23 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מבוטחים בקופות החולים זכאים לבחור נותן שירות עבורם או עבור ילדיהם, מבין נותני השירותים הנמצאים בהסדר עם הקופה.


חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מ-2011 קובע כי:

במסגרת הסדר הבחירה של קופת חולים תקבע רשימה של בתי חולים העומדים לרשות המבוטח, בין ברמה ארצית (לכלל מבוטחי הקופה) ובין ברמה אזורית.

  • הסדרי הבחירה צריכים להיות גלויים, פומביים ושקופים, ויש לפרסמם ולהביאם לידיעת המבוטחים

  • עקרון השוויון: אפשרות הבחירה הנתונה לכל אחד מהמבוטחים תהיה שווה לזו הניתנת ליתר המבוטחים ותתבסס על תנאים שווים.

  • אם בי"ח נמצא בהסדר בחירה לעניין שרות רפואי מסוים, תהיה למבוטח האפשרות לקבל את השירות באותו בית חולים ללא כל סינון או הגבלה נוספת, פרט לצורך לקבלת הפניית רופא מטפל  או כל אישור נוסף של נותן שירות מקצועי בקופה וכן טופס התחייבות.

  • עקרון רציפות הטיפול: קופות החולים מחויבות לשמור על רצף בשירות הרפואי הניתן למבוטח במהלכם של אותם מחלה או מצב רפואי, על-אף שינויים בהסכמים או בהסדרי הבחירה של קופות החולים עם נותני השירותים.

לצפייה בחוזר לחץ כאן


הסדרי הבחירה של קופות החולים

להסדרי בחירה של שירותי בריאות כללית לחץ כאן

להסדרי בחירה של מכבי שירותי בריאות לחץ כאן

להסדרי בחירה של קופ"ח מאוחדת לחץ כאן

להסדרי בחירה של קופ"ח לאומית - לא נמצא דף מרוכז בנושא. ניתן למצוא באתר הקופה פרטים לגבי השירות הספציפי (לדוגמה שירותי אשפוז בבתי חולים). לפרטים לחץ כאן


מסמך שיצא מטעם מנהל התכנון של משרד הבריאות סקר את מידת חופש הבחירה בקופות השונות, גם לפי אזורים גיאוגרפיים בארץ. לצפייה במסמך לחץ כאן.


ערעור על סירוב הקופה להפנות לנותן שירות מסוים

אם הקופה מסרבת להנפיק טופס 17 אף שנותן השירות נמצא איתה בהסדר או שהמבוטח זכאי להיות מטופל אצלו מכוח עקרון הרצף הטיפולי, אפשר להגיש תלונה לקופה באמצעות הממונה על פניות הציבור באותה קופה, להתלונן לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

ניתן גם לפנות לאגודה למלחמה בסרטן למוקד מימוש זכאויות בטל' 1-800-599-995