לתרומה
חפש
זכויות ושירותים לחולי סרטן
תג חניה לנכה - חולה סרטן

תג חניה לנכה - חולה סרטן

עוד בנושא

במסגרת שיפור השירות לאוכלוסיית הנכים, תג הנכה המונפק במסגרת המחלקה למוגבלי ניידות באגף הרישוי לא יישא על גביו את פרטי כלי הרכב, ולמעשה יהפוך לתג אישי.

שינוי זה ימנע מעתה ואילך את ההמתנה לתג חדש, אשר ארכה שבועות וחודשים ארוכים בעקבות פערי דיוור עד להגעת התג לבית המבקש.

מעתה, עם החלפת כלי הרכב, יש להגיע לאחד מסניפי הרישוי ולבצע באופן מיידי את ההחלפה. עם סיום הפעולה בסניף הרישוי, מערכת המחשב של אגף הרישוי תעדכן את הנתונים בזמן אמת והם יהיו זמינים לצפייה עבור רשויות האכיפה בתחום החנייה העירונית תוך יממה אחת.

החובה להציג את התג על גבי שמשת הרכב נותרה ללא שינוי.

עוד יודגש כי נכה הנותן את התג שקיבל לשימושו האישי לאדם אחר שאינו נכה, עובר עבירה פלילית וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.

על המבקשים לקבל תג חניה לנכה או לחדש את התג שברשותם, לשלוח את המסמכים הנדרשים ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות של משרד התחבורה.


במקרה של חידוש תג חניה לנכה, מומלץ להתחיל את ההליך כ-60 יום לפני תום תוקף התג שברשותכם, כדי למנוע עיכובים.

יש למלא את טופס הבקשה לתג חניה לנכה ולצרף את המסמכים הבאים (שימו לב - יש להגיש את המסמכים והאישורים הרלוונטים למקרה הנוכחי בלבד):

  • צילום תעודת זהות וספח. אם תעודת הזהות היא דיגיטלית, יש לצלם גם את הצד האחורי של התעודה.
  • מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג, עד שני כלי רכב.
  • צילום רישיונות רכב.
  • מסמכים רפואיים עדכניים לשלושת החודשים האחרונים מרופא מקצועי (נא להשאיר בידכם העתק מכיוון שאין החזרת מסמכים).
  • במקרים של החזר אגרה יש לצרף מראש צילום צ'ק, צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון רכב וטופס החזר אגרה.
  • שימו לב: אם אינכם בעלי הרכב יש לצרף מסמכים נוספים כמפורט בהמשך. יש להגיש את המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד.חידוש תג חניה לצמיתות

בתג חניה לנכה שאושר לצמיתות מופיע תוקף ל-8 שנים. לקראת פקיעת תקופת התוקף של התג יישלח תג חדש, ללא צורך בפנייה למשרד הרישוי. השירות ניתן ללא עלות.
הגשת הבקשה

להגשת בקשה מקוונת לתג חניה לנכה באתר משרד התחבורה


ניתן להגיש את הבקשה גם באמצעות הדואר: עבור היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז פניות הציבור ת.ד. 72 חולון, 5810001

 

 

”רישוי קול״ – מרכז המידע הארצי של משרד התחבורה

5678* או 1-222-56-78

המרכז נותן מענה ממוחשב 24 שעות כמו גם מענה אנושי בשפות עברית, ערבית, רוסית.

המוקד האנושי פעיל בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 7:00 - 20:00, בימי שישי וערבי חג בין השעות 7:00 - 13:00.