לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
ארגונים מקצועיים

האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה

עוד בנושא

קול קורא להגשת מועמדות לפרסי הצטיינות של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה לשנת 2021

הפרסים יינתנו בתחומים הבאים:

פרס על מצוינות במחקר

פרס על פרויקט ייחודי (עובד או צוות)מועד אחרון להגשת המועמדות 15.10.21

קריטריונים כלליים לקבלת הפרס - על המועמד להיות :

• עובד סוציאלי, פסיכולוג או פסיכיאטר, העוסק בתחום הטיפול בחולה האונקולוגי.

• חבר באגודה לפסיכו-אונקולוגיה 2021 (דמי חבר שולמו).


ועדת הפרס תדון בבקשות ותחליט על מקבלי הפרס בכל שנה.
חברי הועד המנהל אינם יכולים להגיש מועמדות לפרס ולא ניתן להמליץ על חברי וועד

פרס על מחקר מצטיין:

הפרס יוענק לעובד שחקר נושא בתחום הפסיכו-אונקולוגיה.

על נושא המחקר להיות בעל משמעות לשיפור רווחתם של חולי סרטן ו/או בני משפחותיהם, ובעל השלכות יישומיות לתחום.

קריטריונים לפרס זה :
• המחקר נערך ב- 3 השנים האחרונות.
• ממצאי המחקר קידמו את הידע, הגישות ו/או הטיפול הפסיכו אונקולוגי
• הגשת תקציר המחקר שיכלול : רקע, מטרות, תוצאות, מסקנות, השלכות יישומיות (2 עמודים).
• המלצה של ראש השירות המקצועי או מנהל ישיר
• רצוי לצרף פרסומים אודות עבודת המחקרפרס על פרויקט/פיתוח שירות מצטיין

יוענק לעובד או לצוות, שפיתחו פרויקט או שירות ייחודי במסגרת העבודה,

שהינם בעלי תרומה משמעותית לאיכות חייהם ולרווחתם של החולים ובני משפחותיהם.

קריטריונים לפרס זה :
• הפרויקט/השירות הינו ייחודי ואינו חלק מתפקידי העובד השוטפים.
• הפרויקט/השירות הינו בבחינת "פריצת דרך" בטיפול .
• הפרויקט/השירות הינו בעל תוצאות מוכחות בשדה
• יש לצרף לפחות 2 המלצות: מראש השירות המקצועי וממנהל המחלקה/היחידה
• יש לצרף תיאור של הפרויקט/השירות ותיאור פעילות העובד/הצוות ותרומתו ( 2 עמודים)
• מומלץ לצרף מסמכים נלווים (פרסומים, מסמכים המעידים על הפעילות וכו')
איך מגישים מועמדות?

יש למלא את הטופס האינטרנטי הנ"ל לצורך הגשת מועמדות ולצרף אליו קובץ עם טופס המלצה למועמד.לאלו שלא מצליחים להכנס לטופס הדיגיטלי, ניתן להגיש מועמדות ע"י שליחת מייל לכתובת:  limors@cancer.org.il

עם צירוף קבצים אלו: טופס בקשה למועמד וטופס המלצה למועמד.

מצורפים:

1. טופס בקשה למועמד
2. טופס המלצה

3. קובץ הקול קורא*בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה לנשים וגברים כאחד.

 

בברכה,

וועדת הפרס:

- נעם פיזם, יו"ר האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה,
מנהל השירות הפסיכולוגי במערך האונקולוגי במרכז רפואי "שיבא"
- לבנת וידר, אחראית השרות הסוציאלי, מרכז רפואי "הדסה"

- אורית שפירא, עו"ס, מנהלת מח' שיקום ורווחה, האגודה למלחמה בסרטן.


דמי חבר 2021 


אגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה החלה את הרישום לשנת 2021

שימו לב! ההרשמה היא באופן מקוון בלבד.

שלא כבשנים קודמות התשלום הוא לשנה הקרובה ולא ניתן יהיה לשלם על כל פעילות בנפרד.

 

 

 


מבוא

 

האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה פועלת כעמותה ללא מטרות רווח, והיא מאגדת אנשי מקצוע, חוקרים ומטפלים, העוסקים בהיבטים הפסיכו-סוציאליים המתלווים למחלת הסרטן. באגודה חברים עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, אחיות, רופאים, ומטפלים אחרים. קיימים קריטריונים לקבלה לעמותה ונדרש תשלום שנתי של דמי חבר. האגודה למלחמה בסרטן מסייעת לאגודה לפסיכו-אונקולוגיה בפעילותה, אך היא מתנהלת כגוף נפרד ובלתי תלוי בה.

 

מטרות האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה

א. לקדם, לעודד ולשפר את רמת השירות הפסיכו-סוציאלי הניתן לחולים במחלות הסרטן ולבני משפחותיהם.


ב. לקדם, להעמיק, להרחיב ולהפיץ בין אנשי מקצוע ובציבור הרחב, את הידע בכל הקשור במחלת הסרטן בתחום הפסיכו-אונקולוגיה, לרבות ההיבטים החברתיים, הפסיכולוגיים, הפסיכיאטריים והאתיים הנוגעים בנושא, וכן בתחום הפסיכו-ביולוגיה של מחלת הסרטן.


ג. לקדם, להעמיק ולהרחיב את ההבנה לגבי הצרכים הייחודיים של חולי סרטן, משפחותיהם וסביבתם בקבוצות תרבותיות ספציפיות בחברה הישראלית.


ד. לקדם, לתמוך ולעודד מחקר בתחום הפסיכו-אונקולוגיה.


ה. לעצב, לקדם, לעודד, ליצור ולהפעיל תוכניות, הרצאות, כנסים, השתלמויות ופרסום מכל מין וסוג לשם הדרכה ועדכון, הן של הציבור הרחב והן של אנשי מקצוע, בתחום מחלת הסרטן.


ו. לעודד, לסייע ולקדם התנדבות של אנשים וגופים לצורך קידום ביצוע מטרותיה של העמותה.

 

פעילות האגודה לפסיכו-אונקולוגיה:

  • ארגון שני ימי עיון בשנה לאנשי מקצוע בתחום הפסיכו-אונקולוגי

  • בניית סטנדרטים בפסיכו-אונקולוגיה

  • נציגות במועצה הלאומית לאונקולוגיה והמטואונקולוגיה

  • בניית קוריקולום להכשרת עובדים חדשים בפסיכו-אונקולוגיה.

המלצות לפעולה בכל מקרה שאתם יודעים על מחלת הורה של אחד הילדים באחריותכם:

אגרת לאנשי חינוך - ילדים המתמודדים עם מחלת סרטן של הוריהם


מאמרים לקריאה:

ידיעון האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה - גליון אוגוסט 2021

 ידיעון האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה - גליון אוגוסט 2020

ידיעון האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה - גיליון מרץ 2018

ידיעון האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה - גיליון ינואר 2017

ידיעון האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה - גיליון ינואר 2016

ידיעון האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה - גיליון 2 אוקטובר 2014

  

 

קישורים לאתרי אינטרנט

Canadian Association of Psychosocial Oncology

http://www.capo.caInternational Psycho-Oncology Society - IPOS

http://www.ipos-society.org


American Psycho-Oncology Society - APOS

http://www.apos-society.org

 

 

הרצאות

 

מאמר בנושא התפתחות הפסיכו - אונקולוגיה

PSYCHO-ONCOLOGY: PAST, PRESENT, AND FUTURE DEVELOPMENTS

http://www.pol-it.org/ital/psico-oncologia/morassoeng.htm 

 

סטנדרטים בפסיכו-אונקולוגיה