לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
ארגונים מקצועיים

אירופה דונה Europa Donna

עוד בנושא

אירופה דונה היא הקואליציה האירופאית לסרטן השד. האגודה למלחמה בסרטן היא נציגתה בישראל.

 

 

 

In Memory of Prof. Umberto Veronesi 1925-2016

 

Europa Donna mourns the loss of our Founder, Prof. Umberto Veronesi, a visionary leader and pioneer in the field of breast cancer. The women throughout the world will forever be grateful for his contribution to improving breast cancer surgery and breast services, and he will continue to be an inspiration for the advocacy work we do.

 

 

Prof. Umberto Veronesi

 Prof. Umberto Veronesi

פרופ' אומברטו וורונסי

 

  

לזכרו של פרופ. אומברטו ורונזי 1925-2016

אירופה דונה מתאבלת על פטירתו של מייסדה, פרופ' אומברטו ורונזי, איש חזון וחלוץ בשדה מחקר סרטן השד. נשים מרחבי העולם היו לעד אסירות תודה על תרומתו לשיפור הניתוחים והשירותים הניתנים לחולות סרטן השד, והוא ימשיך להוות השראה לפעילות ההסברתית שאנו מקיימים.