לתרומה

מידע לאנשי מקצוע
ארגונים מקצועיים

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

עוד בנושא

שיתוף פעולה הדוק מתקיים בין האגודה למלחמה בסרטן והעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל.


האתר של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל מספק מידע על פעילויות הארגון.