לתרומה
חפש
מניעה וגורמי סיכון
קרינה אלקטרומגנטית

השימוש בטלפון סלולרי והסיכון לסרטן

עוד בנושא

מעיבוד נתונים שנערך לראשונה מאז החל השימוש הנפוץ בטלפון סלולרי בישראל, על ידי הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות והוצג במסיבת העיתונאים של האגודה למלחמה בסרטן, לא נרשמה עלייה במספר המקרים של גידולי מח ממאירים בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל, בשני העשורים האחרונים.
האגודה למלחמה בסרטן חוזרת וממליצה לציבור לנהוג לפי "עקרון הזהירות המונעת" ולנקוט במספר אמצעי זהירות סבירים, על-מנת לצמצם את רמת החשיפה לקרינה מהטלפון הסלולארי:

  • רצוי להשתמש באוזנייה לא אלחוטית (דיבורית אישית). בעת נהיגה יש חשיבות כפולה לשימוש בדיבורית, הן מסיבות של בטיחות בנהיגה והן על-מנת לצמצם את החשיפה לקרינה.

  • מומלץ להימנע, ככל האפשר, מנשיאת הטלפון הסלולארי כשהוא צמוד לגוף (למשל, בחגורת המכנסיים; בכיסי הבגדים; וכן על הצוואר באמצעות שרוך). קיימים מחקרים, שהצביעו על קשר בין נשיאת טלפון סלולארי על הגוף לבין פגיעה בפוריות. יתכן ובעתיד יימצא קשר בין נשיאת המכשיר על הגוף לבין נזקים נוספים לגוף האדם - על כן מומלץ להימנע מנשיאתו על הגוף.

  • במכשיר טלפון סלולארי קבוע ברכב, מומלץ להתקין אנטנה מחוץ לרכב ולא בתוכו.

  • באזורים בהם הקליטה חלשה (מעליות וכדומה), מומלץ להמעיט בשימוש בטלפון הסלולארי כשהוא צמוד לגוף. כאשר מפעילים את הטלפון הסלולארי באזור קשה לקליטה, מכשיר הטלפון "מתאמץ" לשדר ובכך עולה עוצמת השידור והקרינה.

  • בטלפונים סלולאריים בהם קיימת אנטנה נשלפת, מומלץ לשלוף את האנטנה למלוא אורכה. בכך מרחיקים את האנטנה ככל האפשר מהראש ומקטינים את רמת החשיפה לקרינה הנפלטת מהטלפון הסלולארי.


חשוב להדגיש, כי יש להקפיד על כללי הזהירות במיוחד בקרב ילדים, המהווים קבוצה הרגישה לגורמים סביבתיים שונים (בחלק ממדינות אירופה, המליצו הרשויות להגביל את השימוש בטלפון הסלולארי בקרב ילדים).


לטכנולוגיה סלולארית השפעה ארוכת הטווח על הבריאות. יש לזכור, כי פרק הזמן העובר בין חשיפה כלשהי לבין התפתחות סרטן הינו ארוך יחסית ונע, עבור גידולי מוח, בין (לפחות) 10 שנים ועד כ-40 שנה. על פי נתוני רישום הסרטן הלאומי של משרד הבריאות, לאחר 20 שנות שימוש בטלפונים סלולריים, אין עדות לעלייה בממאירות במח.


לדברי מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "הטלפון הסלולארי הפך לחלק אינטגראלי מהחיים, אך חשוב להקפיד על כללי זהירות באופן השימוש בטלפונים הסלולאריים וכן על צמצום משך השימוש בטלפונים אלה. צריך להבין, שגורם הסיכון, בעיקר אצל ילדים, הרגישים במיוחד לגורמי סיכון מסרטנים, מחייב את "עקרון הזהירות המונעת".