לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענקים בתחום פיתוח השירותים הרפואיים ושירותי רווחה 2024

עוד בנושא

המועד להגשת קול קורא למענקים בתחום פיתוח השירותים הרפואיים ושירותי רווחה לשנת 2024 הסתיים.

תשובות ינתנו בחודש דצמבר 2023.