לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענקים בתחום פיתוח השירותים הרפואיים ושירותי רווחה 2023

עוד בנושא


המועד להגשת הצעות למענקים לשנת 2023 הסתיים.

תשובות ינתנו בדצמבר 2022