לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענק להשתלמויות ארוכות בחו"ל

עוד בנושא

קול קורא לקבלת מענקים לרופאים מטעם האגודה למלחמה בסרטן להשתלמויות ארוכות בחו"ל בתחום האונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן מעניקה סיוע לרופאים לנסיעה להשתלמויות ארוכות בחו"ל לפי המפרט הבא:

השתלמויות ארוכות לרופאים (עד לתקופה של שנתיים)

 • סיימו לימודי הרפואה.
 • מקום עבודה מובטח בחזרה לארץ (עדיפות לבתי חולים פריפריים).
 • מקום התמחות מוכר בחו"ל.
 • חוזה לתקופה מוגדרת בחו"ל - לא יותר משנתיים.
 • התמחות בחו"ל בנושא מוגדר.
 • עדיפות מיוחדת להשתלמויות בהתמחויות הדורשות חיזוק בארץ, עפ"י תעדוף  של הועדה (כגון: רדיותרפיה, כירורגיה אונקולוגית, פדיאטריה אונקולוגית).
 • רופאים שנסעו להשתלמות ונמצאים כבר בחו"ל ומסיבות טכניות טרם הגישו בקשה, ובהינתן שההשתלמות היא לפחות שנתיים (כלומר נותרה להם לפחות שנה ממועד קבלת המלגה) - יוכלו להגיש את הבקשה. מדובר רק ברופאים שהחלו בהתמחות ועובדים בעבודה קלינית.
 • יש לחתום על טופס התחייבות לחזור לעבוד במוסד רפואי בארץ.


את הבקשות יש להגיש עד ה-1 באפריל, הועדה תתכנס אחת לשנה במהלך חודש מאי.


להלן ההנחיות להגשת הבקשה:

יש למלא את הטפסים הבאים, לסרוק אותם יחד ולהעלות למערכת המקוונת כקובץ אחד:

 1. טופס הבקשה (מוקלד באופן מלא) - קישור להורדת טופס בקשה.
 2. תכנית מפורטת של ההשתלמות.
 3. אישור המוסד המארח בחו"ל.
 4. מכתב המלצה ממנהל/ת המחלקה.
 5. קורות חיים ורשימת פרסומים.
 6. פירוט מקורות המימון והתקציב. חובה למלא את הסעיף על גובה השכר (גם אם לא ידוע גובה השכר המדויק יש לכתוב הערכת שכר צפויה).


את הבקשה יש להעביר אלינו בשלושה אופנים:

 1. העלאה למערכת המקוונת - בקישור הבא
 2. במייל לכתובת: meravb@cancer.org.il
 3. בדואר בשני עותקים כולל המקור חתום ע"י כל הגורמים ברלוונטיים.
  כתובת למשלוח דואר: מירב ברזון, לשכת מנכ"ל, האגודה למלחמה בסרטן רח' רביבים 7, גבעתיים


יש להעלות את הבקשה למערכת המקוונת לא יאוחר מהמועד שמצוין בקול הקורא. בקשות שלא תמולאנה במדויק, לא תוגשנה במועד, ו/או לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תובאנה לדיון.