לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענק להשתלמויות ארוכות בחו"ל

עוד בנושא

קול קורא לקבלת מענקים לרופאים מטעם האגודה למלחמה בסרטן להשתלמויות ארוכות בחו"ל בתחום האונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן מעניקה סיוע לרופאים לנסיעה להשתלמויות ארוכות בחו"ל לפי המפרט הבא:

השתלמוית ארוכות לרופאים (עד לתקופה של שנתיים)

 • סיימו לימודי הרפואה בישראל.
 • מקום עבודה מובטח בחזרה לארץ.
 • מקום התמחות מוכר בחו"ל*
 • חוזה לתקופה מוגדרת בחו"ל - לא יותר משנתיים.
 • התמחות בחו"ל בנושא מוגדר.
 • עדיפות מיוחדת להשתלמויות בהתמחויות הדורשות חיזוק בארץ.

 

* לאגודה למלחמה בסרטן קרן מיוחדת המיועדת לסייע לרופאים במימון נסיעתם להשתלמות ארוכה במקום התמחות מוכר בארה"ב - The Claire and E.G. Rosenblatt Oncologist Exchange Program. 

(ניתן כמובן להגיש לוועדה בקשות ביחס להתמחות בכל מרכז מוכר להתמחות גם במדינות אחרות).


מועדי הגשת בקשות לסיוע בהשתלמויות ארוכות

 • עד 1 במרץ  -  להשתלמויות לתאריכים שבין 1 באפריל ל-30 בנובמבר.
 • עד 1 באוקטובר -  להשתלמויות לתאריכים שבין 1 בדצמבר ל-31 במרץ.

להלן ההנחיות להגשת בקשה לקבל מענק נסיעה להשתלמות אונקולוגית בחו"ל:

יש למלא את הטפסים הבאים, לסרוק אותם יחד ולהעלות למערכת המקוונת כקובץ אחד:

 1. טופס הבקשה (מוקלד באופן מלא) - קישור להורדת טופס בקשה
 2. תכנית מפורטת של ההשתלמות.
 3. אישור המוסד המארח בחו"ל.
 4. מכתב המלצה ממנהל/ת המחלקה.
 5. קורות חיים ורשימת פרסומים.
 6. פירוט מקורות המימון והתקציב.


את הבקשה יש להעביר אלינו בשלושה אופנים:

 1. העלאה למערכת המקוונת - בקישור הבא
 2. במייל לכתובת: meravb@cancer.org.il
 3. בדואר בשני עותקים כולל המקור חתום ע"י כל הגורמים ברלוונטיים.
  כתובת למשלוח דואר: מירב ברזון, לשכת מנכ"ל, האגודה למחלמה בסרטן רח' רביבים 7, גבעתיים

 

יש להעלות את הבקשה למערכת המקוונת לא יאוחר מהמועד שמצוין בקול הקורא.

בקשות שלא תמולאנה במדויק, לא תוגשנה במועד, ו/או לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תובאנה לדיון.