לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים ו/או מחקרים קליניים ו/או אפידמיולוגים בתחום המניעה והגילוי המוקדם לשנת 2024

עוד בנושא


ההגשות לשנת 2024 הסתיימו.

תשובות ימסרו בסוף דצמבר 2023.