לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים ו/או מחקרים קליניים ו/או אפידמיולוגים בתחום המניעה והגילוי המוקדם לשנת 2021

עוד בנושא

מועד ההגשה הסתיים

ותשובות יינתנו בחודש במהלך חודש ינואר 2021