לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים ו/או מחקרים קליניים ו/או אפידמיולוגים בתחום המניעה והגילוי המוקדם לשנת 2020

עוד בנושא

מועד ההגשה לקול קורא להצעות לפרויקטים ו/או מחקרים קליניים ו/או אפידמיולוגים בתחום המניעה והגילוי המוקדם לשנת 2020 הסתיים.

תשובת ינתנו במהלך חודש ינואר 2020.