לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענק להשתלמויות קצרות וכנסים בחו"ל

עוד בנושא

קול קורא לקבלת מענקים מטעם האגודה למלחמה בסרטן להשתלמויות קצרות ולכנסים בחו"ל בתחום האונקולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן תומכת בפעילויות הדרכה מקצועית בתחום האונקולוגיה.

הסיוע ניתן לרכישת כרטיס טיסה במחלקת תיירים (אקונומי) בסך של עד 2,000 ₪ לנסיעה לאירופה, ועד 4,000 ₪ לנסיעה לארה"ב/קנדה להשתתפות בהשתלמויות קצרות או בכנסים בתחום האונקולוגיה.


מי רשאים להגיש בקשה?

רופאים, חוקרים ועובדי בריאות אחרים בתחום הסרטן בישראל, אשר אמורים להציג מחקר שנעשה בתמיכת האגודה רשאים להגיש בקשה למענק. במסגרת קרן התמיכה יאושרו השתלמויות קצרות שנמשכות עד שלושה חודשים.

 • נסיעות לסטודנטים לתואר PhD יאושרו במקרים חריגים בלבד, כגון לסטודנטים שזכו בהצטיינות יתרה.
 • לכל מועד דיון תוכל כל מחלקה להציע מועמד אחד בלבד למקצוע, לאותו כנס (רופא, אחות, עו"ס וכד').
 • יש לצרף אישור על קבלת העבודה להצגה בכנס, אישור זה הוא תנאי הכרחי למתן מענק הנסיעה.
 • יש להציג על הפוסטר את לוגו האגודה.


מהם מועדי הגשת הבקשות להשתתפות בכנסים ובהשתלמויות קצרות?

את הבקשות ניתן להגיש בשני מועדים:

 • לכנסים המתקיימים עד לתאריך 30.6 יש להגיש חודשיים לפני מועד הכנס.
 • לכנסים המתקיימים עד לתאריך 31.12 יש להגיש חודשיים לפני מועד הכנס.


הנחיות למילוי הבקשה

את הטפסים הבאים יש למלא בהקלדה בלבד, לסרוק כקובץ אחד ולשלוח אותם לדוא"ל הרשום למטה.

 1. טופס הבקשה - קישור להורדת טופס הבקשה, יש להגיש את טופס הבקשה מוקלד ולא בכתב יד. טופס שיוגש בכתב יד לא יועלה לדיון.
 2. תוכנית מפורטת של הכנס או ההשתלמות הקצרה.
 3. אישור המוסד המארח בחו"ל או אישור על קבלת העבודה להצגה בכנס.
 4. מכתב המלצה ממנהל/ת המחלקה או השירות המקצועי.
 5. קורות חיים.
 6. רשימת פרסומים.
 7. פירוט מקורות המימון והתקציב.


את הבקשה והטפסים הנלווים יש להעביר אלינו בשני אופנים:

 1. יש לשלוח את הבקשה בדוא"ל: meravb@cancer.org.il
 2. יש לשלוח בדואר עותק אחד, מקור, חתום ע"י כל הגורמים הרלוונטיים, לכתובת: מירב ברזון, לשכת מנכ"ל, האגודה למלחמה בסרטן, רח' רביבים 7, ת"ד 437, גבעתיים 5310302


יש לשלוח את הבקשה לא יאוחר מהמועד שמצוין בקול הקורא.

בקשות שלא ימולאו במדויק או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, לא יובאו לדיון.