לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענק להשתלמויות קצרות וכנסים בחו"ל

עוד בנושא

התקציב לשנת 2023 לוועדה הנ"ל נוצל במלואו.

אפשרות הגשה תיפתח מחדש בתחילת שנת 2024.