לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענק להזמנת מרצה אורח ותמיכה בכנסים

עוד בנושא

קול קורא לקבלת מענקים מטעם האגודה למלחמה בסרטן לסיוע בהזמנת מרצה אורח ותמיכה בכנסים

ניתן לקבל סיוע בהבאת מומחים מחו"ל לשם הדרכת צוותים רפואיים בארץ  בתחומים יחודיים. מדובר בסיוע ברכישת כרטיס טיסה אקונומי וסיוע במימון הוצאות לינה.


מועדי הגשת בקשות לסיוע בהזמנת מרצה אורח ותמיכה בכנסים:

 • עד 1 במרץ - להזמנת מרצה אורח מחו"ל, ולתמיכה  בכנסים לתאריכים שבין 1 באפריל ל-30 בנובמבר.
 • עד 1 באוקטובר - להזמנת מרצה אורח מחו"ל, ולתמיכה  בכנסים לתאריכים שבין 1 בדצמבר ל-31 במרץ.


שימו לב:

 • המענק לתמיכה בהבאת מרצה אורח ו/או תמיכה בכינוס, יועבר רק לאחר קיום האירוע בו ישתתף המרצה, ועם קבלת דו"ח  מפורט של  הכנסות והוצאות. האגודה למלחמה בסרטן תעניק את הסכום שהתחייבה לו רק במידה ויחסר כסף לכיסוי הוצאות האירוע הישירות.
 • האגודה תדון בסיוע לכינוסים מקצועיים בהמלצת האיגוד. לא יינתן סיוע ליוזמה מחלקתית.
 • באירועים בהם האגודה למלחמה בסרטן תשתתף במימון, יופיע  הלוגו של האגודה במקום נפרד מהלוגואים של חברות התרופות, או שם של עמותה שאין לאגודה אחריות מקצועית לגביה, או הגופים המסחריים שיתמכו בכינוס. הוספת הלוגו של האגודה תעשה על גבי ההזמנות ובפרסומים השונים בכתב.
 • במידה ויהיו פרסומים בכתב ובאמצעי התקשורת, יש לאזכר את שותפות האגודה ולתאם מראש ובכתב עם דובר/ת האגודה.

 

מפגשים מקצועיים בתחום האונקולוגיה וההמטואונקולוגיה ניתן לקיים באולם ההרצאות של האגודה למלחמה בסרטן (המאפשר השתתפות של כ- 160 איש) ללא תמורה כספית, בתיאום מראש.

להלן ההנחיות להגשת בקשה לקבלת סיוע להזמנת מרצה אורח ותמיכה בכנסים:

יש למלא את הטפסים הבאים, לסרוק אותם יחד ולשלוח אותם למייל כקובץ אחד:

 1. טופס הבקשה (מוקלד באופן מלא) - קישור להורדת טופס הבקשה.
  יש להגיש את טופס הבקשה מוקלד ולא בכתב יד. טופס שיוגש בכתב יד לא יועלה לדיון.
 2. תכנית מפורטת של הכנס.
 3. קורות חיים של המרצה האורח (CV מקוצר)
 4. פירוט מקורות המימון ותקציב נדרש.
 5. האם נערכה פניה או נתקבל מקור מימון אחר להבאת המומחה. במידה וכן - נא לפרט.

את הבקשה יש להעביר אלינו בשני אופנים:

 1. יש לשלוח את הבקשה במייל לכתובת: meravb@cancer.org.il.
 2. יש לשלוח בדואר שני עותקים חתומים ע"י כל הגורמים הרלוונטיים, כולל המקור.
  כתובת למשלוח דואר: מירב ברזון, לשכת מנכ"ל, האגודה למחלמה בסרטן רח' רביבים 7, גבעתיים


יש לשלוח את הבקשה לא יאוחר מהמועד שמצוין בקול הקורא. 

בקשות שלא תמולאנה במדויק, לא תוגשנה במועד, ו/או לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תובאנה לדיון.למענה על שאלות נוספות יש לפנות למירב ברזון, לשכת מנכ"ל, האגודה למחלמה בסרטן רח' רביבים 7, גבעתיים, 03-5719584 או בדוא"ל: meravb@cancer.org.il