לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא להגשת הצעות מחקר 2024 לשנה שניה

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן בישראל תעניק בשנת 2024 מענקים לשנה שנייה, לחוקרים שקיבלו מענקי מחקר לשנת 2023.


חוקרים אשר קיבלו מענק מחקר לשנת 2023 מתבקשים להעביר דוח מדעי קצר על הנעשה בשנת המחקר הראשונה ודו"ח כספי על ניצול כספי המחצית הראשונה.

ההארכה לשנה נוספת, תאושר בכפוף לקבלת דוח התקדמות שיבחן ע"י חברי ועדת המחקר של האגודה, והינה בגובה של עד 30,000 ₪.


את הדוח יש להגיש באופן מקוון בשפה האנגלית. אנא קראו בעיון את קובץ הנוהל וההנחיות לפני הכניסה לקישור להגשת הדו"ח.


הגשת הבקשה כוללת העלאה מקוונת של נתוני החוקר הראשי בלבד, פרטי בקשת המחקר וצירוף קבצים נלווים.

אנא קראו בעיון את קובץ הנוהל וההנחיות ואת טופס הגשת הבקשה וודאו שישנם ברשותכם כל נתוני החוקרים ובקשת המחקר, לפני הכניסה לקישור להגשת הבקשה.

שימו לב, אין אפשרות בהגשה המקוונת ל"שמירה כטיוטה". לאחר לחיצה על כפתור "שלח" לא ניתן יהיה יותר לערוך שינויים בהצעה. כמו כן, במידה ולא תתקבל הודעת אישור לאחר הגשה, משמע שההצעה לא נקלטה במערכת.


חוקרים המעוניינים בייעוץ בהגשת הבקשה מוזמנים לפנות ללילי בילר-לב טל. 03-5719574 או באמצעות דואר אלקטרוני IsraelCancerAssociation@cancer.org.il


תאריך אחרון להגשת הבקשות: 30 בנובמבר 2023

מועד תחילת המענקים: ינואר 2024הצעות שלא תעמודנה במדויק בהנחיות,  לא תאושרנה כנדרש ע"י רשות המחקר המוסדית ו/או לא תוגשנה במועד, תוחזרנה ללא טיפול.