לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

תת ועדת מחקר לנושאי סיעוד אונקולוגי

עוד בנושא

שם

 

תפקיד

חבר/ת ועדה משנת

פרופ' ד. בן יהודה - מנהלת אגף המטולוגיה, המרכז הרפואי הדסה יו"ר - 2023
גב' ר. אופיר - סיעוד, הקריה הרפואית רמב"ם 2023
פרופ' ה. גולדבלט - מדעי הרווחה הובריאות, אוניברסיטת חיפה 2023
ד"ר י. פלכט - מקצועות הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון 2023