לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

ועדה מייעצת למסרטנים סביבתיים

עוד בנושא

שם

 

תפקיד

חבר/ת ועדה משנת

ד"ר א. שטרן - מנהל המרכז להערכות סיכונים, מכון גרטנר חבר 1998 / יו"ר - 2014
פרופ' מ. ברחנא - יח' לרישום סרטן במשרד הבריאות, לשעבר 2003
ד"ר ש. ברנר - יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה 1990
ד"ר ת. ברמן - שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות 2018
ד"ר ס. גלברג - ראש אגף קרינה ורעש, המשרד להגנת הסביבה 2008
פרופ' א. גרוטו - משנה למנכ"ל משרד הבריאות 2008
ד"ר א. וינר - הקריה הרפואית רמב"ם 2004
גב' ל. שיני חאג' יחיא - כימיה ותכשירי הדברה, משרד החקלאות 2017
גב' ד. כהן - משרד הבריאות 1999
פרופ' י. כהן - אונקולוג  2003
מר מ. לויטה - פיזיקאי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי 1995
פרופ' י. לרמן - ראש המרכז לרפואה תעסוקתית, שירותי בריאות כללית 2002
ד"ר א. מצנר - ראש תחום מדע, לשכת מדען, המשרד להגנת הסביבה 2010
ד"ר א. נאמן - מומחה קרינה 1995
ד"ר ל. פושנוי - רופאה ראשית, משרד התמ"ת 2006
מר א. פרדו - המרכז לאיכות הסביבה 1998
ד"ר א. פריאל - מדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון 2004
פרופ' ל. קינן-בוקר  - מנהלת המרכז לבקרת מחלות, משרד הבריאות 2010
ד"ר ש. קנדל - שדות אלקטרו-מגנטיים, נחל שורק 2002
ד"ר ש. קרקיס - אפידמיולוגיה סביבתית, משרד הבריאות 2021
ד"ר ש. רייכר - מנהל תחום הערכת סיכונים, משרד הבריאות 2018
ד"ר י. שחם - מומחית למסרטנים, רופאה ראשית של שירות עובדי המדינה 1994
פרופ' ט. שלזינגר - פיזיקה גרעינית, נחל שורק 1987