לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

ועדת ביקורת ומאזן

עוד בנושא

שם

 

תפקיד

חבר/ת ועדה משנת

פרופ' י. אורגלר - יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר יו"ר - 1993
מר נ. גור - איש ציבור 2001
גב' נ. דרור - מנכ"ל בריטיש אירופה לשעבר 2014
פרופ' ש. זוטא - אשת ציבור 2023
מר ד. לויתן - איש ציבור 2002
מר י. שחק - רו"ח 2005