לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

ועדת השתלמויות חו"ל וכינוסים

עוד בנושא

שם

 

תפקיד

חבר/ת ועדה משנת

פרופ' ר. ברגר - אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא יו"ר - 2013
ד"ר ל. אלדור - בריאות השד, הקריה הרפואית רמב"ם 2013
ד"ר ת. אלוייס - כירורגית שד, המרכז הרפואי הדסה 2013
ד"ר ש. אש - אונקולוגיה ילדים, הקריה הרפואית רמב"ם 2017
ד"ר מ. בראון - פסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה 2015
ד"ר ע. גבר - רפואת משפחה, המרכז הרפואי רבין 2015
גב' י. דרייר - מנהלת הסיעוד, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2017
פרופ' ט. לוי - גינקואונקולוגיה, המרכז הרפואי וולפסון 2021
פרופ' א. סולקס - אונקולוגיה 2013
פרופ' ע. פישמן - אונקולוגיה, המרכז הרפואי מאיר 2015
ד"ר ק. שולמן - אונקולוגיה, מרפאת לי  2021
ד"ר א. שי - אונקולוגיה ורפואה פנימית, המרכז הרפואי גליל 2021