לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

ועדה לשירותים רפואיים

עוד בנושא

שם

 

תפקיד

חבר/ת ועדה משנת

גב' מ. זיו - מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן לשעבר, סוציולוגית של הרפואה. יו"ר - 2019
פרופ' א. דורסט - כירורגיה, המרכז הרפואי שערי-צדק 2013
ד"ר א. גרובשטיין - דימות השד, המרכז הרפואי רבין 2013
ד"ר ד. וייס - ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית 2009
פרופ' נ. חיים - אונקולוגיה, המרכז הרפואי רמב"ם 2010
גב' א. מולר - אחות מפקחת אונקולוגיה, מרכז רפואי שיבא 2017
פרופ' ב. עוזיאלי - אונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה  2013
ד"ר ש. פרי - פסיכו-אונקולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2013
ד"ר ר. פפר - אונקולוגיה, אסותא 2010
פרופ' ר. קטן - אונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא, המרכז הרפואי שערי צדק 2016
פרופ' א. קיטאי - חטיבת רפואה, לאומית שירותי בריאות 2015
פרופ' ס. שטמר - אונקולוגיה, דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2010