לתרומה

מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענקים בתחום פיתוח השירותים הרפואיים ושירותי רווחה 2019

עוד בנושא

הגשת הבקשות למענקים בתחום פיתוח השירותים הרפואיים ושירותי רווחה 2019 הסתיימה.


תשובות ינתנו בסוף חודש דצמבר 2018.