לתרומה
חפש
מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענקים בתחום פיתוח השירותים הרפואיים ושירותי רווחה 2022

עוד בנושא

המועד להגשת בקשה למענקים בתחום פיתוח שירותים רפואיים ושירותי רווחה הסתיים. 

בהצלחה!