לתרומה

מידע לאנשי מקצוע
מענקי מחקר, מלגות ופרוייקטים

קול קורא למענקים בתחום פיתוח השירותים הרפואיים ושירותי רווחה 2020

עוד בנושא

המועד להגשת בקשות לסיוע במימון פרויקטים הקשורים בשיפור השירות לחולי סרטן הסתיים.

תשובות לבקשות שהוגשו ינתנו בחודש דצמבר 2019

 

לבירורים

לילי או מירב 

טל. 03-5719574

דוא"ל: IsraelCancerAssociation@cancer.org.il