לתרומה
חפש
מניעה וגורמי סיכון
גורמי סיכון סביבתיים

רשימות וסיווג של חומרים מסרטנים

עוד בנושא

רשימת החומרים המסרטנים מוטגנים וטרטוגנים - בעברית

מאתר משרד הבריאות

מוגש ומעודכן על ידי הועדה הבין משרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים וטרטוגנים במשרד הבריאות.

 

מזהמים סביבתיים והשפעתם על הבריאות (לא בהכרח מסרטנים) - בעברית

באתר המשרד להגנת הסביבה

דפי מידע באתר המשרד להגנת הסביבה, העוסקים בהשפעות בריאותיות של מזהמים סביבתיים שונים (לא בהכרח מחוללי סרטן).

 


 רשימות בינלאומיות

  • רשימה מס' 1: רשימת המסרטנים הודאיים בבני אדם

רשימה מס' 1: מסרטנים ודאיים בבני אדם - על פי IARC, רשות מחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי.

רשימת החומרים מתעדכנת באופן שוטף.

  • רשימה מס' A2: רשימת המסרטנים הודאיים בבעלי-חיים וקרוב לודאי מסרטנים בבני אדם

רשימה מס' 2A: מסרטנים ודאיים בבע"ח וקרוב לודאי מסרטנים בבני אדם, על פי IARC, רשות מחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי.

רשימת החומרים מתעדכנת באופן שוטף.

  • רשימה מס' B2: מסרטנים בבעלי חיים ומסרטנים אפשריים בבני אדם

רשימה מס'  2B: מסרטנים ודאיים בבע"ח ומסרטנים אפשריים  בבני אדם על פי IARC, רשות מחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי.

רשימת החומרים מתעדכנת באופן שוטף.