לתרומה
חפש
מניעה וגורמי סיכון
גורמי סיכון סביבתיים

ועדת המסרטנים הסביבתיים באגודה למלחמה בסרטן

עוד בנושא

באגודה למלחמה בסרטן מתכנסת ועדה למסרטנים סביבתיים, המורכבת ממיטב המומחים בתחום, המייעצים לה בהתנדבות.

הוועדה היא, בלתי תלויה, ומורכבת ממדענים ומומחים מתחומים רלוונטים כגון: רפואה, רפואה תעסוקתית, פיסיקה, כימיה, פרמקולוגיה, ביולוגיה, חקלאות ועוד, הקשורים במחקר, אכיפה וטיפול בכל הקשור למחלות הסרטן.

מרבית החברים פעילים במוסדות שונים הקשורים למערכת הבריאות, אך בוועדה אין הם מייצגים את מוסדותיהם, אלא את עצמם ואת מומחיותם המקצועית לרבות הידע והנסיון שצברו. הוועדה מטפלת בנושאים המועלים על ידי הציבור, התקשורת, האגודה, או על ידי חברי הוועדה עצמם. בירור נרחב של הנושא בעזרת המומחים והתייחסות לשאלות הציבור, מאפשרים ידע, הבנה, ובעת הצורך התרעה על הצורך בטיפול נכון ועיניני בבעיה.

יו"ר הוועדה: דר' א. שטרן, פיזיקאי, מנהל המרכז להערכת סיכונים, מכון גרטנר, תל השומר.

לרשימת חברי הוועדה - לחץ כאן

בעזרת מומחי הוועדה, האגודה למלחמה בסרטן מקדמת נושאים הקשורים למסרטנים סביבתיים והגיעה להישגים מרשימים ביניהם:

 • הורדת שיעורי העישון מ- 42% בשנות השמונים ל - 18.7% בשנת 2013.
 • העלאת שיעורי האבחון המוקדם של מלנומה והורדת שיעורי התחלואה מהמחלה בשנים האחרונות בעקבות שינוי בהרגלי החשיפה לשמש.
 • ביוזמת ובסיוע האגודה נחקק חוק האסבסטוס ("החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק").
 • האגודה הייתה שותפה ללובי שמנע את הקמת 'קול אמריקה' בנגב.
 • האגודה פעלה לטיהור החלב מ - D.D.T (לינדן)
 • האגודה פעלה להוצאת הניטרוזמינים מהמוצצים.

האגודה מממנת מענקי מחקרים בנושאי מסרטנים סביבתיים בין השאר, סייעה במימון מחקרים כגון:

 • מחקרו של פרופ' מודן ביחס לרדון.
 • מחקרה של פרופ' סיגל סדצקי ביחס לאינטרקציה בין קרינה מייננת לגורמי סיכון אחרים, גנטיים וסביבתיים בהתפתחות מנינגיומה ובנושא הקשר בין טלפונים סלולריים והתפתחות גידולי מוח, עצב השמע ובלוטת הרוק, בישראל.
 • מחקרה של דר' יהודית שחם בנושא הקשר בין תעסוקת הורים ולוקמיה בצאצאיהם.
 • מחקרה של דר' אילה קורדיש בנושא הערכת הסיכון לחלות בסרטן, בקיבוצי הנגב.
 • ועוד.

האגודה ממשיכה לפעול לקידום ולסיוע במימון מחקרים הבודקים את השפעתם של גורמים סביבתיים על התפתחות מחלת הסרטן.

מדי שנה האגודה מכריזה בקול הקורא לוועדת המחקר שלה, על מענק גדול במיוחד שעוסק בנושא מסרטנים סביבתיים ו/או מחקר אפידמיולוגי.