לתרומה
חפש
סרטן השד
חודש המודעות

חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד 2019

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן מכריזה על פתיחת חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד, שיימשך עד ה-31 באוקטובר 2019.

כיום חיות בישראל 23,969 נשים שאובחנו עם סרטן השד

עלייה בגילוי המוקדם - 64% מכלל החולות החדשות,  אובחנו עם מחלה בשלב מוקדם בשנת 2016 לעומת 58% בשנת 2005

78% מהחולות החדשות בשנת 2016 היו מעל גיל 50

שיעורי הישרדות לחמש שנים מסרטן שד, גבוהים יחסית, (מקום 14 מעל ממוצע ה(OECD, בקרב נשים שאובחנו בתקופה 2007-2011 - 89% בקרב יהודיות, ו- 84% בקרב ערביות

נצפתה מגמת ירידה מובהקת בתמותה מסרטן השד ביהודיות של כ-2% לשנה, ובעשור אחרון חלה ירידה של כ-25% בשיעורי התמותה

ישראל נמצאת במקום ה-26 במספר המאובחנות החדשות לשנה, אך במקום ה-64, מבחינת שיעורי התמותה, כנראה עדות לאבחון מוקדם וטיפול עדכני יעיל
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות מפרסמים את הנתונים המעודכנים בישראל לקראת פתיחת חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד, אשר מצוין בישראל ובעולם במהלך חודש אוקטובר. מהנתונים עולה, כי כיום חיות בישראל 23,969 נשים שאובחנו עם סרטן השד בשנים 2012-2016 ושהחלימו או שעדיין מתמודדות עם המחלה, מהן 21,275 שאובחנו עם מחלה חודרנית ו-2,694 נשים שאובחנו עם מחלה ממוקדת.

מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן: "אנו מודעים לחשיבות העצומה של הגילוי המוקדם בסרטן השד. ישראל היא בין המדינות המובילות בשיעורי הריפוי של נשים מסרטן השד, בזכות העלייה בשיעור הגילוי המוקדם, כמו גם עליית המודעות למחלה ושיפור אפשרויות הטיפול. חשוב שהנשים תיקחנה אחריות על בריאותן ותאמצנה אורח חיים בריא, אשר הוכח מדעית כמפחית משמעותית את הסיכון לחלות. במקביל לכך, יש להיבדק על פי ההנחיות בהתאם לגיל, ולהכיר את הגוף ואת מצבו הרגיל, כך שבכל מצב, אם מתגלה שינוי, חשוב לפנות מיד לרופא ולהתעקש על בירור טיבו".

פרופ' ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות מסבירה כי: "בשנת 2016 היווה סרטן חודרני של השד כשליש מכלל הגידולים החודרניים בנשים (32.9%, 34.1% ו-33.3% מכלל האבחנות החדשות של סרטן בנשים יהודיות, ערביות ו"אחרות ", בהתאמה). בסה"כ אובחנו בשנה זו 4,792 חולות חדשות עם סרטן חודרני של השד, מהן 4,029 יהודיות (84%), 490 ערביות (10%) ו-273 חולות "אחרות" (6%). לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התפלגות האוכלוסייה הכללית בישראל בשנת 2016 הייתה 75% יהודים, 21% ערבים ו-4% "אחרים".
הנתונים המעודכנים ביותר, נכון לאוקטובר 2019:

 • סרטן השד אחראי לכשליש ממקרי הסרטן החדשים בכל שנה בכלל הנשים: מדובר במחלה הממאירה השכיחה ביותר בקרב נשים בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל (יהודיות, ערביות, "אחרות"). בשנת 2016, אובחנו 5,436 חולות חדשות עם גידול בשד; 4,792 אובחנו עם גידול חודרני ו-644 עם גידול ממוקד.

 • עיקר התחלואה הוא בנשים מעל גיל 50 - הן בסרטן חודרני והן בסרטן ממוקד של השד: הסיכון הגבוה ביותר נצפה בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות, והוא בדרך כלל גבוה יותר ביהודיות וב"אחרות" בהשוואה לערביות. בקבוצות הגיל הצעירות, שיעורי ההיארעות דומים בין קבוצות האוכלוסייה השונות.

 • המגמה העיתית בהיארעות – מספר המאובחנות מדי שנה בסרטן חודרני של השד בשנים 2016-1996 בקרב יהודיות הייתה יציבה: בקרב ערביות נצפתה עלייה מובהקת במספר המאובחנות החדשות במשך כל התקופה, בקצב של כ-2% בשנה. בנשים "אחרות" השיעור בשנת 1996 היה גבוה מאוד, ככל הנראה כתוצאה  מגל העלייה מבריה"מ לשעבר, שכלל מקרי הימצאות של סרטן השד, בנוסף למקרי ההיארעות; שיעור זה ירד עד לשנת 2003 ומאז נותר קבוע.

 • המגמה העיתית בהיארעות של סרטן ממוקד של השד (שלב מוקדם במיוחד) בשנים 1996-2016 הייתה של עלייה מובהקת בכל קבוצות האוכלוסייה: ביהודיות קצב העלייה בשנים 1999-1996 היה של 15% לשנה, וקצב זה התמתן ל-2.5% לשנה בשנים הבאות, 2016-1999; בערביות קצב העלייה היה קרוב ל-4% לשנה במשך כל התקופה; בנשים "אחרות" קצב העלייה היה קרוב ל-3% לשנה במשך כל התקופה.

 • אחוז הנשים שאובחנו עם מחלה בשלב מוקדם (ממוקד או מקומי) היה 64% בשנת 2016 (58% בשנת 2005); אחוז הנשים שאובחנו עם מחלה גרורתית היה, 3.4% בשנת 2016 (3.6% בשנת 2005).

 • ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד בישראל בקרב נשים שאובחנו בתקופה 2011-2007 גבוהה יחסית: 89% בקרב יהודיות ו-84% בקרב ערביות (השיעורים המקבילים למי שאובחנו בשנים 2001-2006 היו, בהתאמה, 87% ו-80, ולמי שאובחנו בשנים 1996-2000 היו, בהתאמה, 85% ו-74%%).

 • בשנת 2016 נפטרו מסרטן חודרני של השד 1,038 נשים בישראל - זהו הגורם השכיח ביותר לתמותה מסרטן בקרב נשים, האחראי ל-כחמישית מכלל התמותה מסרטן בנשים יהודיות, ערביות ו"אחרות". עיקר התמותה הוא בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות. כ-13% מכלל הנפטרות (135 נשים) היו צעירות מגיל 50 בעת פטירתן. הגיל הממוצע של הנפטרות מהמחלה היא 70.3 והגיל החציוני 70.7.

 • בקרב יהודיות, התמותה מסרטן חודרני של השד בתקופה 1996-2016 ירדה במובהק, בקצב של כ-2% בשנה, בין 1996-2016. בקרב נשים ערביות ו"אחרות" מגמות התמותה היו יציבות במשך כל התקופה.

 • על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי לשנת 2018, סרטן השד הוא הראשון בשכיחותו מבחינת היארעות ומבחינת תמותה בקרב נשים בעולם. בהשוואה למדינות עם השיעורים הגבוהים ביותר בעולם, ישראל נמצאת במקום ה-26 מבחינת היארעות, ובמקום ה-64 מבחינת תמותה מסרטן השד. האבחון המוקדם והטיפול העדכני, מובילים לשיפור שיעורי הריפוי וירידה בשיעורי התמותה.


 

בזכות התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של סרטן השד שיזמה האגודה למלחמה בסרטן –  עלייה בגילוי המוקדם

גילוי מוקדם באמצעות תכנית סריקה (screening) הוכח כמפחית את התמותה מסרטן השד ומאפשר לשנות את מהלך המחלה. התוכנית בישראל הוקמה בתחילת שנות ה-90' ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ומופעלת מאז בשיתוף משרד הבריאות וכל קופות החולים על בסיס ראיות ממחקרים קליניים וקווים מנחים של גופים מקצועיים. התוכנית כוללת נשים בגילאי          74-50 בסיכון ממוצע למחלה, עבורן מומלצת בדיקת ממוגרפיה שגרתית אחת לשנתיים, ונשים בנות 40 ומעלה בסיכון מוגבר למחלה מסיבות שונות, עבורן מומלצת ממוגרפיה אחת לשנה. נשים שאובחנו עם מוטציה גנטית, זכאיות לבדיקה MRI שנתית, שגם היא כלולה בסל.

בקרב החולות עבורן קיים המידע ברישום הסרטן של משרד הבריאות, עלה בשנים האחרונות אחוז הנשים שמאובחנות עם מחלה בשלב מוקדם (ממוקד, או עם חדירה מקומית בלבד): בשנת 2016, 64% מכלל החולות החדשות אובחנו עם מחלה בשלב זה, לעומת 58% מהחולות שאובחנו בשנת 2005. כשליש (32%) מהחולות החדשות בשנת 2016 אובחנו עם מחלה מפושטת אזורית (לרקמות סמוכות ו/או לבלוטות הלימפה), לעומת 38% בשנים 2005. שיעור החולות שאובחנו עם מחלה גרורתית ב-2016 בירידה קלה  - 3.4%, לעומת 3.6% בשנת 2005.ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטןכחלק מתוכנית הסריקה הלאומית, ובמטרה להעלות את היענות הנשים לביצוע בדיקות ממוגרפיה בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות, בשנת 2001 רכשה האגודה למלחמה בסרטן את ניידת הממוגרפיה הראשונה 'מיכל'. מאז הפעלתה של הניידת הוכחה חשיבות פעילותה בשטח. בעזרת ניידת הממוגרפיה, צומצמו משמעותית הפערים בשיעורי ההיענות לבדיקה בין המגזרים השונים, כגון נשים חרדיות ועולות חדשות, והתבטלו לחלוטין הפערים בין נשים יהודיות לערביות. כיום, ישראל עומדת בצמרת הטבלה העולמית בשיעורי ביצוע בדיקת הממוגרפיה, תוך כדי צמצום פערים, ובין המדינות המובילות בשיעורי הריפוי של נשים מסרטן השד.

עקב הביקוש הרב לשירותי הניידת, החלה לפעול בשנת 2011 ניידת חדשה המופעלת בידי צוות מקצועי של רשת אסותא מרכזים רפואיים, בשיתוף כל קופות החולים. בשנת 2018 בוצעו כ- 20,000 בדיקות ממוגרפיה בפריפריות חברתיות וגיאוגרפיות, במסגרת פעילות הניידת ברחבי הארץ.

לחצו כאן למסלול הניידת המתעדכן על בסיס קבוע, המלווה בתוכנית הסברה של האגודה למלחמה בסרטן
המלצות משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן לאבחון מוקדם של סרטן השד

ביצוע סריקה בממוגרפיה לנשים בגיל 74-50

* ממוגרפיה היא בדיקת הדמיה הנחשבת נכון להיום, לשיטה הטובה ביותר לזיהוי גידול סרטני בשד בשלב מוקדם, לפני שניתן לזהות אותו במישוש.

* ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן, נהוגה בישראל תוכנית סריקה בממוגרפיה לנשים הנמצאות בסיכון רגיל, המופעלת בשיתוף משרד הבריאות וכל קופות החולים. במסגרת התוכנית, נשלח לנשים בגיל 74-50 זימון לביצוע הבדיקה. שיעור ההיענות לביצוע הבדיקה בישראל הוא מהגבוהים במדינות ה-OECD, ונכון לשנת 2017 עומד על 70.5%.

המלצות לנשים בסיכון רגיל

* הכירי את שדייך. בכל גיל ובכל מצב (היריון, הנקה וכד'), אם גילית ממצא או שינוי כלשהו, פני לרופא/ה ודרשי לברר את טיבו.

* ניתן לבצע בדיקת שד פעם בשנה על ידי רופא המומחה בבדיקת שד (בדיקת שד ידנית לא    הוכחה כאמצעי המפחית את התמותה מסרטן השד).

* מומלץ לכל אישה מגיל 50 ועד 74 לעבור בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים.

לנשים בסיכון גבוה ולבעלות היסטוריה של סרטן במשפחה

* לנשאית גנטית ולאישה שקרובת משפחה שלה בדרגה ראשונה (אם, אחות) חלתה בסרטן השד, מומלצת בדיקת ממוגרפיה מגיל 40, אחת לשנה, או מוקדם יותר, בהתאם להמלצות הרופא.

* לנשאית מוטציות בגנים BRCA 1/2 ולנשים בקבוצות סיכון נוספות, מומלץ לבצע בדיקת MRI של השד אחת לשנה, בהתאם להמלצות משרד הבריאות. הבדיקה מומלצת גם לנשים שהוגדרו כבעלות סיכון של יותר מ-20% לחלות בסרטן השד במשך חייהן. פירוט של כל ההתוויות המאושרות בסל, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.

* אישה/נערה שעברה הקרנות לבית החזה (בדרך כלל כטיפול במחלת לימפומה מסוג הודג'קין), בעיקר לפני גיל הפריון, נמצאת בסיכון מוגבר לחלות בסרטן השד, ומומלץ כי תבצע מעקב רפואי לגילוי מוקדם בהתאם להמלצות הרופא.

המלצה על ייעוץ גנטי

* אישה שחלתה בסרטן שד או שחלה, גם אם אין לה סיפור משפחתי, חשוב שתפנה לייעוץ גנטי שבעקבותיו יוחלט אם יש צורך בבדיקה גנטית. התשובה עשויה להשפיע על אופן הטיפול שיוצע לה, אם וכאשר תאובחן, והיא תוכל לשקול אפשרויות להפחתת הסיכון שלה.

* לאישה שקרובת משפחה שלה מדרגה ראשונה חלתה בסרטן שד או שחלה, מומלץ לקבל מרופא המשפחה הפניה לייעוץ גנטי. במסגרת הייעוץ, תתקבל החלטה אם על האישה לבצע בדיקה גנטית לשלילת או למציאת גורם סיכון תורשתי למחלה.

* אישה שאובחנה כנשאית המוטציות בגנים BRCA 1/2, יכולה להפחית את הסיכון לחלות. ניתן להתייעץ עם הרופא המטפל גם ביחס לטיפול תרופתי, המפחית את הסיכון לחלות.


האגודה מפעילה פורום סרטן השד ופורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד והשחלות,

המנוהלים על ידי מיטב אנשי המקצוע בהתנדבות. לכניסה לפורומים לחצו על הקישורים.

 

המלצות האגודה למלחמה בסרטן להפחתת הסיכון לחלות בסרטן השד

 • אורח חיים פעיל ובריא: כשליש מכלל מקרי סרטן השד ניתנים למניעה באמצעות אימוץ אורח חיים בריא ופעיל. מחקרים מוכיחים כי קיים קשר בין פעילות גופנית לירידה בסיכון לחלות בסרטן השד, בעיקר אחרי גיל המעבר. הפעילות הגופנית מפחיתה את הסיכון לחלות בסרטן השד, גם ללא קשר לגורם הסיכון הקשור למשקל הגוף.

 • שמירה על משקל גוף תקין: על מנת למנוע השמנה ולשמור על משקל גוף תקין – מומלץ למצוא את האיזון המתאים בין צריכת הקלוריות ובין ביצוע פעילות גופנית – "מאזן האנרגיה". עודף משקל וחוסר פעילות גופנית מגבירים סיכון לתחלואה בסרטן השד.

 • הימנעות מאימוץ דפוסי התנהגות שעלולים להגביר את הסיכון לחלות: יש להימנע מעישון, חוסר פעילות גופנית, השמנת יתר וצריכת אלכוהול שהוכחו כמגבירים סיכון לחלות בסרטן.

 • הנקה: הוכח מדעית כי הנקה מפחיתה את הסיכון של האם לחלות בסרטן שד. מעבר לבריאות התינוק, זו סיבה נוספת להמלצה להניק.האגודה מפיקה ומפיצה ללא תשלום חוברת הנחיות "לבחור בריא - בריאות השד נתונה בידייך", הכוללת המלצות לציבור הנשים בנושא הפחתת גורמי הסיכון לחלות בסרטן השד.האגודה מפיקה ומפיצה ללא תשלום חומרי הסברה בנושא מניעה ואבחון מוקדם של סרטן שד וחומרי הסברה עבור נשים שאובחנו בסרטן שד. לחצו כאן להזמנת חומרי הסברה.גברים וסרטן השד

במקרים נדירים גברים עלולים לחלות בסרטן השד (1% מסך החולות בסרטן השד). על פי הנתונים, במדינת ישראל מאובחנים מדי שנה כ-50 גברים חולים בסרטן השד. הגורם לסרטן השד בקרב גברים עדיין אינו ברור לגמרי, אך נראה כי ישנם גברים שהם בעלי סיכון גבוה מהממוצע לחלות במחלה. גורמי הסיכון העיקריים הם גיל מעל 60, והימצאות בני משפחה קרובים (גברים או נשים) שחלו או שחולים בסרטן השד. לגברים הנמצאים בסיכון גבוה רצוי לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים לקבלת הפניה לייעוץ גנטי. לגברים בריאים בסיכון רגיל, נכון להיום, אין המלצה לבדיקה מוקדמת.במהלך אוקטובר תערוך האגודה למלחמה בסרטן מגוון אירועים ושיתופי פעולה עם גופים רבים

 • קמפיין הסברה - במהלך חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד, תעלה האגודה למלחמה בסרטן בקמפיין הסברה אשר יתמקד בחשיבות הגילוי המוקדם ודרכי הטיפול בסרטן השד וההתמודדות עם המחלה. הקמפיין יעלה בטלוויזיה, ברדיו, בדיגיטל, באתרי האינטרנט ובעיתונות.

 • שיתוף פעולה עם דואר ישראל - לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד, שחל באוקטובר, הנפיק השירות הבולאי בחברת דואר ישראל, בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן, בול שמוקדש למאבק בסרטן השד. הבול עוצב בידי המעצבת מירי ניסטור ומטרתו לעורר את מודעות הציבור לאימוץ אורח חיים בריא, אשר הוכח מדעית כמפחית משמעותית את הסיכון לחלות ולגילוי מוקדם. לבול מתלווה עלון מיוחד המפרט את הדרכים להיאבק במחלה באמצעות קידום המחקר, הפחתת הסיכון לחלות במחלה, העלאת המודעות לאבחון מוקדם, שיפור דרכי הטיפול ועוד.

 • יום עיון "לחגוג את החיים" – לנשים המתמודדות עם סרטן השד -  ביום שלישי, 29.10.19, יתקיים במרכז "ישראל יפה בפארק", תל אביב, יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן השד, בהנחיית פרופ' שני פאלוך-שמעון, מנהלת המערך האונקולוגי, ומנהלת היחידה לאונקולוגיה של השד ומרכז טליה לנשים צעירות, המרכז הרפואי שערי צדק. ביום העיון יועברו הרצאות מקצועיות מפי מיטב המומחים בתחום סרטן השד בישראל, כמו גם מופע סטנד-אפ של הקומיקאית הדר לוי. יום העיון מיועד לחולות, מחלימות ולבני משפחותיהן, והינו ללא תשלום, ובאדיבות חברת רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ.

  לחצו כאן למידע על יום העיון

 • "משט הוורד" - ביום שישי, 4.10.19, יערך בהרצליה "משט הוורד", בהשתתפות חולות ומחלימות מסרטן השד, ביניהן, מתנדבות "יד להחלמה"® של האגודה למלחמה בסרטן, שיפליגו על גבי יאכטות לאורך חופי הרצליה, במטרה להעלות את המודעות למחלה ולהזכיר לציבור הנשים כי גילוי מוקדם מציל חיים. המשט יערך ביוזמת מתנדבי סניף הרצליה של האגודה למלחמה בסרטן, עיריית הרצליה החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה ובסיוע סקיפרים ממועדוני שייט ברחבי הארץ.

 • "גמאני עושה רעש" – ביום שישי, 25.10.19, יצא לדרך מסע האופנועים "גמאני עושה רעש", להעלאת המודעות למאבק בסרטן השד. במהלך המסע שיערך ברחבי גוש דן, ירכבו הנשים שחלו בסרטן השד על אופנועים כשהן לבושות בחולצות בצבע ורוד. האירוע יערך ביוזמת קבוצת הפייסבוק "גמאני - גם אני חליתי בסרטן השד", בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ומועדון רוכבי הארלי דיווידסון ובחסות החברות רוש, נוברטיס, מדיסון, אלבר מוטו ורשת המרכזים הרפואיים אסותא.

 • פייסבוק לייב – לקראת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד, קיימה האגודה למלחמה בסרטן פייסבוק לייב בהנחיית מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן, בהשתתפות המומחים הבכירים בתחום שענו על שאלות הציבור בנושאי דרכי מניעה, אבחון מוקדם של סרטן השד ודרכי הטיפול. השתתפו במשדר המיוחד שנערך בבית מטי בגבעתיים: פרופ' רינת ירושלמי, מנהלת היחידה לאונקולוגיה של השד, מרכז דוידוף, המרכז הרפואי רבין, ד"ר מירב בן דוד, רופאה בכירה, בית החולים אסותא; לימור בן חיים, דיאטנית בכירה, היחידה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, ד"ר רינת ברנשטיין–מולכו, מומחית באונקולוגיה ובגנטיקה, יחידת השד, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר ועו"ס אורית שפירא, מנהלת מחלקת שיקום ורווחה, האגודה למלחמה בסרטן.

  לחצו כאן לצפייה בפייסבוק-לייב.
פרסומים חדשים של האגודה למלחמה בסרטן

 • מודעה חדשה – האגודה למלחמה בסרטן הפיקה מודעה חדשה תחת הכותרת "את לא לבד במאבק בסרטן השד - האגודה למלחמה בסרטן - איתך ובשבילך", בעיצוב בילט – סטודיו לגרפיקה. המודעה מכילה מידע על מגוון פעילויות האגודה למלחמה בסרטן לקידום המאבק בסרטן השד. לחצו כאן לצפייה במודעה.


 • תשדיר חדש – האגודה למלחמה בסרטן הפיקה תשדיר חדש תחת הכותרת "לפעמים גם לתחושה או לשינוי הקל ביותר יש משמעות. לכי להיבדק", לקראת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד, באדיבות גיתם  BBDOשהפיק את התשדיר בהתנדבות. המסר החשוב של הסרטון הוא שבכל גיל ובכל מצב, אם את מרגישה בגוש או בשינוי בשד, חשוב לפנות לרופא ולדרוש לברר את טיבו. התשדיר משלים מודעה, המעבירה מסר דומה.

"היום שאחרי" – תוכנית למתמודדות עם סרטן השד

נשים המסיימות טיפולים כימותרפיים וקרינתיים לסרטן השד ניצבות פעמים רבות בפני שוקת שבורה. הציפייה כי תופעות הלוואי שחוו יחלפו, וכי ניתן יהיה לשוב לחיים רגילים באופן מידי לרוב אינה מתממשת. בנוסף על כך, מערכת התמיכה האינטנסיבית של מסגרות הטיפול נעלמות מחייהן. רבות מהן גם מקבלות טיפול הורמונלי, המוסיף שינויים בחייהן ונוצר קושי אמיתי בהתמודדות. לעתים קרובות, מדובר בנשים צעירות המתפקדות באופן מלא בעבודה, במשפחה ובחברה. רובן חוות כתוצאה מכך משבר אישי עמוק – פיזי, רגשי וסוציאלי – בשלב זה של הטיפול.

בימים אלו, מתרבים המחקרים המעידים כי פעילות גופנית, מסייעת משמעותית בהתמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים, ומעלה את סיכויי ההישרדות של חולי סרטן בכלל, וחולות סרטן שד בפרט (שחשופות יותר מנשים אחרות לתחלואה בהמשך החיים). פעילות גופנית סדירה ומאוזנת עם תזונה נכונה - מגבירה את רמת האנרגיות, משחררת מתחים, מעוררת את התיאבון, מפחיתה עייפות וכאבים, תורמת להערכה עצמית חיובית, לשיפור מצב הרוח ולשיפור יכולתם התפקודית של הנשים, ומעבר לכך, תורמת רבות לשיפור בתופעות הלוואי של הטיפולים.


תוכנית "היום שאחרי", המופעלת בשיתוף המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי שערי צדק, מרכז הספורט ע"ש רוטברג של שערי צדק בארנה פיס ירושלים והאגודה למלחמה בסרטן, נבנתה על מנת לתת מענה לנשים המתמודדות עם סרטן שד בשלב הטיפולים.

התוכנית, הנמשכת כחצי שנה, ניתנת בסבסוד, וממומנת בעיקרה על ידי תרומות. מדובר בטיפול שאין לו תופעות לוואי. משתתפות התוכנית נהנות ממגוון תכנים: אימוני כושר דו-שבועיים בחדר הכושר המשוכלל של המרכז הרפואי; תמיכה קבוצתית ופרטנית על ידי תזונאית; טיפול במרפאת גיל המעבר במטרה להתמודד עם התסמינים הרבים; ייעוץ מיני; פיזיותרפיה ללימפדמה; קבוצת תמיכה בהנחיית פסיכולוגית; וכן, הרצאות מקצועיות בנושאים הקשורים למצבן של המטופלות.

הרווח של המטופלות מתוכנית השיקום המקיפה, הינו כפול ומכופל: שיפור בתופעות הלוואי מהטיפולים שהיו והסתיימו, ושיפור בתופעות הלוואי מטיפול הורמונלי ממושך וקיים (כתוצאה מכך, תיתכן עלייה בהיענות לטיפול ההורמונלי, שהוכח כמציל חיים). כל זאת, עשוי להביא לשיפור בבריאות הכללית ובתוחלת החיים של המטופלות.


כדי לקבל הערכה אובייקטיבית במידת האפשר – עוברות משתתפות תוכנית "היום שאחרי" הערכה יסודית בתחילת התוכנית ובסיומה, על מנת לאתר את השינויים שהתחוללו בעקבות ההשתתפות בתוכנית. הערכה כוללת מדידות כושר פיזי באמצעים שונים, וכן שאלונים המתארים את איכות החיים שלהן בתחומים השונים – בהקשר למחלה ולטיפולים שעברו.


עד כה סיימו את התוכנית שתי קבוצות. על פי תוצאות המבחנים והשאלונים – נצפו שינויים מרשימים בסוף התוכנית לעומת בעת שהתחילה: בכל הקשור למדדי הכושר הגופני, שכוללים כוח לחיצה, יכולת הליכה ואחוזי שומן בגוף - נצפו שיפורים משמעותיים. כך גם לגבי איכות חייהן, שם דווח על שיפור ניכר בקרב כל המטופלות לאחר סיום התוכנית. לדוגמה: שיפור בעייפות, בכאבים, במצב הרוח ובדימוי העצמי ועוד.


האמרה "נפש בריאה בגוף בריא" איננה מליצה, כי אם אמצעי חשוב בדרך אל ההחלמה. לאור התגובות החיוביות מצד המשתתפות בפרויקט, לצד הנתונים המצביעים על שיפור במצבן הבריאותי והרגשי, וכן לאור הנתונים התומכים בשיפור תוחלת החיים בקיום פעילות מסוג זה, מתחזקת ההערכה כי תוכנית שיקום הכוללת פעילות גופנית סדירה והדרכה בתחומי החיים השונים הינה חיונית עבור המחלימים מסרטן בכלל, ומסרטן שד בפרט. לסיכום, תוכנית שיקום לאחר סיום הטיפולים של חולות סרטן, משפרת משמעותית את איכות חייהן, ובנוסף, מטרתה להרגילן לאורח חיים בריא ונכון שבו תתמדנה לאורך זמן. קיימת חשיבות רבה להנחלת המודעות לפעילות גופנית ואורח חיים בריא בכלל, הן במהלך הטיפולים לסרטן והן בהמשך החיים.


לאגודה למלחמה בסרטן מגוון פעילויות ושירותים לחולים ולמחלימים, כגון "צעדים לאיכות חיים"®, "להיראות טוב, להרגיש טוב יותר"®, "מחלימים לחיים בריאים"® ועוד, הניתנים ללא עלות, בסניפי האגודה, במרכזי "חזקים ביחד"®, בקהילה ובמרכזים הרפואיים ברחבי הארץ.יוזמות התוכנית:

ד"ר אורה רוזנגרטן, מנהלת היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית, המרכז הרפואי שערי צדק

פרופ' נעמה קונסטנטיני, מנהלת מרכז הספורט ע"ש רוטברג, המרכז הרפואי שערי צדקפעילויות ושירותי האגודה למלחמה בסרטן לרווחתן של חולות ומחלימות

 • פרויקט "צעדים לאיכות חיים"® - פרויקט "צעדים לאיכות חיים"® פועל במערך האונקולוגי בכל המרכזים הרפואיים ברחבי הארץ, ומטרתו לחשוף את האנשים שחלו בסרטן - מבוגרים, ילדים ומלוויהם, ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית, עידוד פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם. בנוסף, זוכים המשתתפים בפרויקט לייעוץ וליווי מקצועי. התוכנית כוללת מתן הדרכה קבוצתית על ידי אנשי מקצוע מתחום הפיזיותרפיה, ובמסגרתה כל משתתף מקבל חוברת הסבר, וממתח גומי על מנת שיוכל לבצע את התרגילים גם בביתו. האחראית על "צעדים לאיכות חיים"®, והסמכות המקצועית בפרויקט זה, המייעצת בנושא לאגודה למלחמה בסרטן בהתנדבות, היא פרופ' נעמה קונסטנטיני, מנהלת מרכז הספורט ע"ש רוטברג, המרכז הרפואי שערי צדק.

 • סדנאות "מחלימות לחיים בריאים"® - הסדנאות נועדו ללוות מחלימים ממחלת הסרטן בהתמודדות לאחר המחלה, לשפר את איכות חייהם, להדריכם להרגלים בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים. המשתתפים לוקחים חלק בסדרת מפגשים, בהנחיית אנשי מקצוע בנושאים שונים: חזרה לשגרה ולמשפחה, אינטימיות ומיניות, בריאות שלאחר הטיפולים והתמודדות עם תופעות לוואי, ביצוע פעילות גופנית מותאמת למחלימים מסרטן, תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה, ורפואה משלימה לחולים ולמחלימים. סדנאות מיוחדות מתקיימות למחלימות מסרטן השד.

 • "להיראות טוב, להרגיש טוב יותר"® ע"ש  ד"ר פרנסין רובינסון -  במסגרת הפרויקט זוכים חולי סרטן לטיפול של קוסמטיקאיות, פאניות, מאפרים וספרים המגיעים בהתנדבות למכונים האונקולוגיים, למחלקות אשפוז-יום בבתי החולים, לסניפי האגודה למלחמה בסרטן, וכן בקהילה ובמסגרת שירות הוספיס-בית של האגודה. את הפרויקט מובילים בהתנדבות 55 אנשי מקצוע מתחום היופי והטיפוח, ובכל שנה משתתפים בו מעל 4,000 נשים וגברים מרחבי הארץ. השירות פועל כיום ב- 40 מרכזים רפואיים ובקהילה ברחבי הארץ. לחצו כאן למידע נוסף על הפרויקט.

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה מודעה חדשה בשם "את לא לבד" המפרטת את שירותי האגודה בנושא סרטן שד. לכניסה למודעה לחצו כאן


 

מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן מציג מחקרים חדשים


שימוש ממושך בטיפול הורמונלי חלופי (MHT) בקרב נשים בגיל המעבר עלול להגביר את הסיכון לסרטן השד

עד עתה אין נתונים עקביים על הסיכון לחלות בסרטן השד כתוצאה משימוש ארוך טווח בטיפול הורמונלי חלופי (MHT) בקרב נשים לאחר גיל המעבר. כעת, מחקר נרחב של חוקרים מאוניברסיטת אוקספורד באנגליה, בדק את הסיכון לחלות בסרטן השד כתוצאה משימוש בסוגים שונים של טיפול הורמונלי חלופי לאחר גיל המעבר ומשך השימוש בו.

החוקרים ערכו ניתוח סטטיסטי של 58 מחקרים אפידמיולוגיים מהשנים 2018-1992, על אודות 143,887 נשים לאחר גיל המעבר (גיל חציוני 65) עם סרטן שד חודרני, ו-424,972 נשים בריאות, ששימשו מקרי ביקורת. מקרב הנשים שחלו, 71,217 השתמשו ב-MHT אי פעם בחייהן. זמן השימוש הממוצע ב-MHT בהווה (טיפול שהחל פחות מ-5 שנים מאבחנת סרטן השד) היה 10 שנים, והזמן הממוצע לשימוש ב-MHT בעבר (טיפול שהחל לפני למעלה מ-5 שנים מהאבחנה) היה שבע שנים, כשגיל תחילת השימוש הממוצע עמד על 50.

מהממצאים עלה, כי כל סוג של טיפול הורמונלי מלבד אסטרוגן נרתיקי היה קשור בסיכון לחלות בסרטן השד – סיכון שעלה בהדרגה ככל שהשימוש ממושך יותר, ובמיוחד בקשר לטיפול המשלב אסטרוגן ופרוגסטרון לעומת טיפול המכיל אסטרוגן בלבד. בקרב משתמשות בהווה, הסיכון הודגם כבר בארבע שנות השימוש הראשונות (ב-60% בטיפול משולב של אסטרוגן עם פרוגסטרון, וב-17% בטיפול המכיל אסטרוגן בלבד. בנוסף, הסיכון היה גבוה יותר לאחר שימוש יומי ממושך (14-5 שנים) של טיפול משולב לעומת שימוש פחות תדיר בפרוגסטרון. השימוש המשולב וארוך הטווח היה כרוך בסיכון גדול יותר לחלות בסרטן שד מסוג הרגיש להורמונים (אסטרוגן ופרוגסטרון) לעומת סרטן שאינו רגיש להורמונים, ללא קשר לגיל בו החלו הנשים להשתמש בטיפול ההורמונלי או לעודף משקל. הסיכון לסרטן השד נותר גבוה גם 10 שנים לאחר הפסקת השימוש בטיפול, והיה גבוה יותר ככל שהשימוש היה ממושך יותר. הפסקת שימוש בטיפול לאחר שנה או פחות הייתה כרוכה בסיכון נמוך לחלות בסרטן השד.

החוקרים ערכו חישוב מתמטי של הסיכון האבסולוטי המצטבר במשך 20 שנה של נשים המתחילות להשתמש בטיפול הורמונלי חלופי בגיל 50, לחלות בסרטן השד, לעומת נשים במשקל גוף ממוצע שמעולם לא נטלו השתמשו בטיפול הורמונלי, שהסיכון שלהן עומד על 6.3%.

מסקנת החוקרים כי הסיכון המצטבר הצפוי לחלות בסרטן השד בנשים העושות שימוש קבוע בטיפול המשלב אסטרוגן ופרוגסטרון במשך 5 שנים הוא 8.3% (אישה אחת מתוך 50 משתמשות בטיפול הורמונלי צפויה לחלות), ואילו שימוש קבוע בטיפול המכיל אסטרוגן בלבד חושב כסיכון מצטבר של 6.8% (אישה אחת מתוך 200 משתמשות). בשימוש קבוע למשך 10 שנים, תוספת הסיכון מוכפלת. עוד נמצא שקיים סיכון מוגבר מסוים גם עשור לאחר הפסקת השימוש בטיפול ההורמונלי.

 

לסיכום, מהמחקר עולה כי שימוש ארוך טווח בטיפול הורמונלי חלופי בקרב נשים בגיל המעבר, בעיקר כזה המכיל פרוגסטרון, מגביר את הסיכון לסרטן השד.

 

המחקר פורסם במהדורת 29.8.2019 של כתב העת The Lancet.

 

קישור למאמר המלא

הקשר בין תזונה עתירה במוצרי סויה ושמירה על אורח חיים בריא ובין סיכון מופחת לשברים בעצמות בשל הידלדלות העצם בקרב מחלימות סרטן שד

ידוע שטיפולים רבים לסרטן השד עלולים להאיץ את גיל המעבר ואת האל-וסת ולהפחית את צפיפות העצם, וכתוצאה מכך - עלולים להגביר את הסיכון של מחלימות מהמחלה  להידלדלות העצם (אוסטאופורוזיס) ושברים, לעומת נשים בריאות באותו גיל. כמו כן, ידוע כי לצריכת סויה ומוצריה תועלת בריאותית. ישנם מחקרים לפיהם סויה, העשירה באיזופלבונים הפועלים בדומה להורמון האסטרוגן, עשויה לסייע בהפחתת הסיכון לחלות בסרטן השד ושל הסיכון לשברים בנשים בריאות לאחר גיל המעבר.

חוקרים מאוניברסיטת ייל ואוניברסיטאות אחרות בארה"ב ובסין בדקו אם צריכת סויה ומוצריה, וכן פעילות גופנית ושמירה על משקל תקין עשויים להפחית את הסיכון לשברים בעצמות בקרב מחלימות סרטן השד.

במחקר נבדקו נתונים גופניים, רפואיים, הרגלי תזונה ונתוני אורח חיים (פעילות גופנית, BMI, ועוד). בשאלונים שמילאו 5,042 נשים בסין שאובחנו עם סרטן שד בטווח גיל 20 עד 75, 52% מהנשים היו אחרי גיל המעבר ו-48% לפניו, ובוצע מעקב אחר התפתחות שברים בעצמות (כתוצאה מנפילות ואוסטאופורוזיס) במשך 10 שנים. במהלך השנים התפתחו שברים בעצמות בקרב 3.7% מסך המשתתפות במחקר, מתוכן 2.9% מהנשים לפני גיל המעבר ו-4.4% מהנשים - אחריו. לעומת צריכה נמוכה או אי צריכה של מוצרי סויה (הכוללים בין השאר טופו, חלב סויה, פולי סויה וכד'), צריכה יומית גבוהה וקבועה של סויה ומוצריה (≥56 מ"ג ביום =מעט יותר מרבע כוס) לעומת צריכה מועטה (≤31.38 מ"ג ביום = מעט פחות משמינית כוס) הייתה קשורה בירידה של 77% בהתפתחות שברים בעצמות של נשים לפני גיל המעבר.

בנוסף, עודף משקל (BMI של 25 ומעלה) היה קשור בסיכון מוגבר להתפתחות שברים בנשים לפני גיל המעבר, ופעילות גופנית (בעצימות גבוהה לעומת עצימות נמוכה) הפחיתה באופן משמעותי (44%) את הסיכון לשברים בנשים מבוגרות אחרי גיל המעבר.

החוקרים טוענים שזהו מחקר ראשון מסוגו הבודק צריכת מוצרי סויה כגורם מיטיב מפני שברים הקשורים לאוסטאופורוזיס בקרב מחלימות סרטן שד, והמחקר הנרחב ביותר שבדק את גורמי הסיכון האחרים (הניתנים לשינוי) בקבוצת אוכלוסייה זו.

המחקר פורסם בכתב העת JNCI Cancer Spectrum  ב - 21.5.2019.

 

קישור למאמר המלא

האגודה למלחמה בסרטן מזמינה נשים בכל גיל להתקשר למוקד ה"טלמידע"® המאויש 24 שעות ביממה, למענה על שאלות ולקבלת עלוני מידע ללא תשלום בנושא אבחון מוקדם של סרטן השד, כמו גם מידע על הטיפולים השונים למחלה, שירותי התמיכה לנשים חולות, ייעוץ מיני ופוריות למתמודדות עם סרטן השד, מידע על מחקרים קליניים בתחום סרטן השד ועוד. 'טלמידע'®: 1-800-599-995.


נשים המעוניינות בתמיכה, כמו גם נשים שהחלימו מסרטן השד ומעוניינות להתנדב, מוזמנות ליצור קשר עם 'יד להחלמה׳® בטל. 1-800-36-07-07 או בלחיצה על הכפתור הוורוד באתר האגודה.


האגודה מפעילה פורום סרטן השד ופורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד והשחלות, המנוהל על ידי מיטב אנשי המקצוע בהתנדבות. לכניסה לפורומים.


האגודה עורכת מגוון פעילויות ומעניקה שירותי תמיכה רבים לנשים המתמודדות עם סרטן השד, כגון קבוצות תמיכה לחולות, לבני הזוג ועוד. מידע מפורט אודות כל השירותים, הניתנים ללא תשלום, בנושא סרטן השד, ניתן למצוא באתר האגודה, בעלון 'איתך ובשבילך'.

מצורפים קישורים לחוברות, עלונים וסרטונים – לשימוש חופשי. באדיבות האגודה למלחמה בסרטן.


בברכה,

אייל פיטרו

דובר בפועל

האגודה למלחמה בסרטן

2099416 – 050

Eyalp@cancer.org.il