לתרומה
חפש
סרטן השד
פעילויות האגודה

מסלול ניידת הממוגרפיה

עוד בנושא

ניידת הממוגרפיה האגודה למלחמה בסרטן


הבדיקה היא בקופת החולים המופיעה בטבלה -

רק לחברי אותה קופה

בסניף הקרוב לביתך


מהי ניידת הממוגרפיה?מסלול ניידת הממוגרפיה