לתרומה
חפש
מניעה וגורמי סיכון
המאבק בעישון

פעילויות האגודה לקידום המאבק בעישון

עוד בנושא

האגודה למלחמה בסרטן פועלת לצמצום נגע העישון באמצעות הסברה למניעת התמכרות לעישון, גמילה מעישון וקידום החקיקה והאכיפה.

 

הסברה לציבור הרחב

הפצת מידע

חומר ההסברה המגוון של האגודה למלחמה בסרטן בנושא נזקי העישון ומניעתם, מופץ חינם במאות אלפי עותקים בשנה, לכל דורש. החומר מופץ גם בשפות ערבית ורוסית. חומרי ההסברה כוללים מדבקות שונות, כרזות, חוברות מידע על העישון ונזקיו, עישון נרגילה, המלצות לגמילה מעישון ועוד. פניות רבות לקבלת מידע מתקבלות באמצעות ה"טלמידע", שירות המידע הטלפוני של האגודה למלחמה בסרטן. האגודה מפיצה מידע המיועד לציבור הרחב גם באמצעות אתר האינטרנט שלה ובכלל זה האתר המיועד לילדים.
 

קידום המאבק בנגע העישון בקרב מתבגרים

באמצעי התקשורת

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה משאבים רבים בשיתוף פעולה עם ערוצי התקשורת המיועדים למתבגרים, במאמץ לדבר אליהם בשפתם. הטמעת המסרים בבני הנוער נעשית בדרכים עקיפות, מוסוות ומתוחכמות. במסגרת זו הפיקה האגודה למלחמה בסרטן תוכניות רבות בשיתוף ערוץ הילדים ובהן הועברו המסרים בדרכים הקרובות ללבם של הילדים.

הרצאות וימי עיון

האגודה למלחמה בסרטן מארגנת הרצאות בהיקף נרחב לתלמידים במסגרת מערכת החינוך ברחבי הארץ ומפעילה תוכניות למניעת עישון בקרב מתבגרים. מדריכי האגודה הוכשרו במיוחד להרצות לבני נוער בבתי ספר, במתנ"סים ובתנועות נוער, ולרשותם עומד חומר הסברה אורקולי ואמצעי עזר נוספים.

האגודה שותפה לפרויקט "עמיתים" של משרד החינוך, שבמסגרתו מוכשרים בני נוער, מובילי דעה בקרב בני גילם, לפעול במסגרת כיתתם למניעת ההתנסות בעישון. הפרויקט התקיים עד כה בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ ובשנת 2006 התקיים סמינר "עמיתים" גם במגזר הערבי בשפה הערבית.

פיתוח תוכניות התערבות כוללניות ליישום "בתי ספר נקיים מעישון"

האגודה למלחמה בסרטן יועצת ומסייעת בפיתוח תוכניות כוללניות המותאמות לכלל בתי הספר, לצמצום היקף התנסותם של התלמידים בעישון והיקף חשיפתם לעישון הסביל. בשנים האחרונות הושם הדגש על תוכניות ליישום מדיניות של "בית ספר נקי מעישון". 

פיתוח תוכניות הדרכה לבתי ספר

האגודה למלחמה בסרטן יזמה, כתבה והפיקה תוכניות ומערכי הדרכה המיועדים לצוותים המקצועיים. אחת התוכניות היא "כיתת הלא-מעשנים של שנות אלפיים", בשיתוף המחלקה לחינוך לבריאות של שירותי בריאות כללית.

חקיקה

מאז שהאגודה הובילה לחוק איסור עישון במקומות ציבוריים ב-1983- כך שישראל הייתה בין עשר המדינות הראשונות בעולם שחוקקו חוק זה, אנחנו ממשיכים לקדם ולעודד את הרחבות תכולתו תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרד הבריאות וחברי המועצה הישראלית למניעת עישון, שמפגשיה מתואמים ומתקיימים באגודה למלחמה בסרטן.

 

במהלך השנים הובילה האגודה לאיסור יבוא מוצרי טבק ולעיסה לישראל כך שהמטרד הזה נמנע לחלוטין. האגודה סייעה גם לקידום תיקונים לחוק הגבלת הפרסום למוצרי טבק ולאיסור מכירת מוצרי טבק לקטינים, השתתפה בגיבוש החקיקה לשינוי האזהרות על גבי חפיסות הסיגריות, פעלה לגיבוש החקיקה בשימוש במונחים כגון לייט, תמכה בהצעת החוק להגדלת גובה הקנס למעשנים והטלת קנס גם על בעלי מקומות ציבוריים שלא פועלים למניעת עישון בתחומם, ועוד.

 

נעשות ע"י האגודה פניות לקובעי המדיניות ולחברי הועדות הרלוונטיות בכנסת, במיוחד בנושא עידוד הגברת שיעורי נטל המס על הסיגריות, וישנה השתתפות פעילה בישיבות השונות הדנות בנושא.

סקרים

האגודה עורכת מעת לעת סקרי דעת קהל ומפרסמת את תוצאותיהם באמצעי התקשורת. כך למשל פורסם לאחרונה סקר, שמצא כי 75% מהציבור בישראל תומכים באיסור עישון במסעדות ובתי קפה. בסקר אחר שערכה האגודה נמצא כי 64% מהציבור תומך באיסור על פרסום סיגריות.