לתרומה
חפש
מניעה וגורמי סיכון
המאבק בעישון

אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח בתחום הטבק

עוד בנושא
מניעה וגורמי סיכון
המאבק בעישון
היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון 2024
שאלות ותשובות על העישון
עישון כפוי (פסיבי)
עישון מיד שלישית
גמילה מעישון
נזקי עישון טבק ומוצריו
עישון בקרב בני נוער וצעירים
השפעת העישון על הסביבה והאקלים
נתונים על עישון
חקיקה בנושאי עישון
סקירת מאמרים בנושא עישון
טופס דיווח על עישון בניגוד לחוק: גלאי - עשן
תחרות למניעת עישון בין בתי ספר
פעילויות האגודה לקידום המאבק בעישון
אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח בתחום הטבק
דוח ארגון הבריאות העולמי 2019 - פרק בנושא סיגריות אלקטרוניות
דוח ארגון הבריאות העולמי 2019 - תרגום הפרק על סיגריות אלקטרוניות
היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון - 31.5.2023
סמס-הפסק לחיילים
חכם בשמש
קרינה אלקטרומגנטית
תזונה ומשקל תקין
פעילות גופנית
כללים לחיים בריאים
אלכוהול וסרטן
גנטיקה וסרטן
גורמי סיכון סביבתיים
מניעה ואבחון מוקדם של סרטן השד
מניעת סרטן המעי הגס
מניעת סרטן צוואר הרחם
המלצות המועצה הלאומית לאונקולוגיה למניעת סרטן
הרצאות בנושאי מניעת סרטן

מטרת אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח בתחום הטבק, היא להגן על דור ההווה ועל דור העתיד מפני ההשלכות ההרסניות של צריכת טבק והחשיפה לעשן טבק על הבריאות, החברה, הסביבה, והכלכלה באמצעות כינון מסגרת ליישום אמצעים לפיקוח בתחום הטבק - ברמה המקומית, האזורית והבינלאומית - על מנת לצמצם באופן משמעותי והדרגתי את שכיחות השימוש בטבק והחשיפה לעשן טבק.

 

על האמנה שעקרונותיה מפורטים להלן חתמו עד כה שרי הבריאות של 192 מדינות ובכללן ישראל.

כיום יש לפעול בארץ לאשרור האמנה על ידי ממשלת ישראל על מנת שלהצהרת הכוונות תהיה מחויבות של ממש לפעולה.

  

עקרונות האמנה

 1. יש ליידע כל אדם באשר להשלכות הבריאותיות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק, לאופי הממכר ולסכנת החיים הנגזרת.
 2. תמחור ומיסוי הינם כלים יעילים וחשובים לצמצום צריכת הטבק בקרב מגזרים שונים באוכלוסייה, ובמיוחד בקרב הצעירים.
 3. איסור או הגבלה על פי הצורך של מכירה ו/או יבוא של מוצרי טבק פטורים ממס ומכס על ידי נוסעים בין מדינה למדינה.
 4. יש להציע קווים מנחים לבדיקה ומדידה של תכולת מוצרי טבק ועשן טבק, לשם פיקוח על תכולה זו. לקבל וליישם אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים או אמצעים אחרים לבדיקה, מדידה ופיקוח וכן יש לחייב את היצרנים והיבואנים של מוצרי טבק להעביר לרשויות ממשלתיות מידע על התכולה של מוצרי טבק ועשן הטבק. בנוסף, יש לקבל וליישם אמצעים יעילים לפרסום פומבי של מידע אודות המרכיבים הרעילים של מוצרי טבק ועשן טבק.
 5. אריזות ותוויות של מוצרי טבק לא יקדמו את המוצר באמצעים שקריים, תוך הולכת שולל, הטעייה, או רושם מוטעה בסבירות גבוהה באשר למאפייני המוצר, השפעותיו על הבריאות, סיכוניו והחומרים הנפלטים ממנו, לרבות כל מונח, מילת תואר, סימן מסחרי, סימן פיגורטיבי או כל סימן אחר היוצר, באופן ישיר או עקיף, רושם מוטעה כי מוצר טבק מסוים הוא פחות מסוכן ממוצרי טבק אחרים - לרבות מונחים כמו "דל זפת", "לייט", "אולטרה לייט", או "קל" (החלטה בדבר איסור השימוש במושג לייט התקבלה בועדת הכלכלה של הכנסת ב - 6.1.2004 ההחלטה תצא לפועל ב - 1.12.2004).
 6. כל יחידת אריזה של מוצר טבק, לרבות כל אריזה או תווית חיצונית של מוצר זה, ישאו אזהרה בריאותית לתיאור ההשפעות המזיקות של השימוש בטבק, ומסרים מתאימים אחרים על פי הצורך. (החלטה בדבר נוסח 12 אזהרות מתחלפות בצבע שחור לבן ואדום התקבלה בועדת הכלכלה של הכנסת ב - 6.1.2004 ההחלטה תצא לפועל בסוף שנת 2004).
 7. יש ליידע את הציבור אודות הפיקוח על הטבק, תוך שימוש על פי הצורך בכל כלי התקשורת הקיימים.
 8. יש לאמץ גישה ארצית רחבה לתוכניות יעילות ומקיפות של חינוך ומודעות הציבור בנושא הסיכונים לבריאות, לרבות המאפיינים הממכרים של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק.
 9. יש להטיל איסור מקיף על פרסום טבק, קידום וחסות מצד תעשיית הטבק. איסור מקיף על פרסום בתקשורת, קידום וחסות מכל סוג. (האמנה מחייבת נקיטת אמצעים מתאימים תוך חמש שנים מכניסתה לתוקף)
 10. יש לגבש ולהפיץ הנחיות מתאימות, מקיפות ומשולבות בהסתמך על העדויות המדעיות הקיימות ולנקוט באמצעים יעילים לקידום הגמילה מעישון וטיפול הולם בהתמכרות לטבק. לבצע תוכניות יעילות לקידום הגמילה מטבק, במקומות כגון מוסדות חינוך, מרכזי בריאות, מקומות עבודה וסביבות של פעילות ספורטיבית.
 11. לכלול בתוכניות ובאסטרטגיות הבריאות והחינוך הממלכתיות שירותי אבחון וטיפול בהתמכרות לטבק ושירותי ייעוץ לגמילה מטבק, בהשתתפות עובדי בריאות, עובדי קהילה ועובדים סוציאליים על פי הצורך.

לכלול תוכניות אבחון, ייעוץ, מניעה וטיפול בהתמכרות לטבק במרכזי בריאות ושיקום.

מיגור סחר בלתי חוקי במוצרי טבק על כל צורותיו, לרבות הברחה, ייצור בלתי חוקי וזיוף, וכן גיבוש ויישום של חוקים מקומיים בנושא, בנוסף להסכמים תת אזוריים, הסכמים אזוריים והסכמים גלובליים, והמהווים מרכיב חיוני בפיקוח בתחום הטבק.

יש לקבל וליישם אמצעים בכדי למנוע מכירת מוצרי טבק לאנשים מתחת לגיל שנקבע בחוק או לאנשים מתחת לגיל 18, וכן לדרוש מכל מוכר של מוצרי טבק לתלות הודעה ברורה במקום בולט בנקודת המכירה שעניינה איסור מכירת טבק לקטינים, ובמקרה של ספק - לדרוש מכל קונה לספק עדות מתאימה לגילו, על מנת לוודא שהוא בגיל החוקי לקניית טבק.

יש לפתח ולקדם מחקר מקומי ולתאם תוכניות מחקר ברמה האזורית וברמה הבינלאומית בנושא פיקוח על תחום הטבק. יש ליזום שיתוף פעולה ולעודד מחקר של הגורמים המכריעים וההשלכות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק ומחקר לאיתור יבולים חלופיים.

חשוב לקדם ולחזק, הכשרה ותמיכה מקצועית בכל המעורבים בפעילויות הפיקוח על טבק, לרבות בתחום מחקר, יישום תוכניות והערכתן.

 

הנוסח המלא של האמנה באנגלית ובתרגום לעברית:

 

קובץ בעברית בנושא: אמנת מסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח בתחום הטבק

 

קובץ באנגלית בנושא: אמנת מסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח בתחום הטבק