לתרומה
חפש
מניעה וגורמי סיכון
המאבק בעישון

יום בינלאומי ללא עישון 31/5/12

עוד בנושא

הודעת משרד הבריאות

במסיבת עיתונאים שקיים היום משרד הבריאות לרגל היום הבינלאומי ללא עישון , החל ב-31.5.2012, דווח על ירידה בשיעור המעשנים בישראל.

יום ללא עישון

מבוגרים בני 21 ומעלה

 

אחוז המעשנים בבני 21 שנים ומעלה באוכלוסייה בישראל הוא 20.6%,  על פי סקר KAP 2010  (ידע, עמדות והתנהגות), שנערך בשנים 2012-2010. 

זהו שיעור המעשנים הנמוך ביותר שנרשם אי פעם בישראל.

 

 • 27.1% מכלל הגברים בישראל מעשנים ו- 14.4% מכלל הנשים בישראל מעשנות.
 • שיעור העישון באוכלוסייה היהודית הוא 19.7% ושיעור העישון המשוקלל באוכלוסייה הערבית הוא  25.2%.
 • שיעורי העישון הם 23.7% בקרב גברים יהודים, 15.9% בקרב נשים יהודיות, 43.8% בקרב גברים ערבים  ו-6.7% בקרב נשים ערביות.
 • מבחינת מגמות שיעורי העישון עולה, כי חלה ירידה בשיעור המעשנים הן ביהודים והן בערבים ובשני המגדרים.

בני נוער

 • אחוז התלמידים שהתנסו בעישון סיגריות נמצא במגמת ירידה מתמשכת מאז שנת 1998, הן בחלוקה לפי מגדר והן בחלוקה לפי מגזר (הנתונים על עישון בני נוער התקבלו מהמחקר הישראלי על התנהגויות בריאות בקרב ילדים בגיל בית-הספר לשנת 2011 HBSC).
 • אחוז התלמידים שדיווחו שהם מעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם ביום נמצאה ירידה בקרב בנות יהודיות אך עליה קלה בקרב בנים יהודים, בנים  ערבים ובקרב בנות ערביות.
 • בבחינת אחוז התלמידים שהתנסו אי פעם בעישון נרגילה נמצאה ירידה בשני המגדרים ובשני המגזרים.
 • בבחינת אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום נמצאה עליה קלה בשני המגזרים ובשני המגדרים.

 

חיילי צה"ל

 • שיעור העישון בקרב החיילים אשר התגייסו לצה"ל בשנת 2011 היה 29.8% ושיעור העישון בקרב החיילים שהשתחררו מצה"ל בשנת 2011 היה 37.0%.
 • שיעור העישון בקרב המתגייסות בשנת 2011 היה 24.2% ובקרב משתחררות באותה השנה היה שיעור העישון 30.0%.
 • בשנת 2011 עמד שיעור המעשנים החדשים על 6.0% מכלל המשתחררים. ואילו אחוז המשתחררות שהחלו לעשן בזמן השירות הצבאי היה 5.9% מכלל המשתחררות.
 • משתחרר שמעשן צרך בממוצע 13.3 סיגריות ביום. הצריכה היומית הממוצעת בשנה זו בקרב משתחררות שמעשנות הייתה 10.4 סיגריות ביום.
 • הגיל הממוצע של התחלת העישון במתגייסים בשנת 2011 דומה לזה של המתגייסות בשנה זו, הגילאים הם  15.5 ו-15.6 שנים בהתאמה.
 • הגיל הממוצע בעת התחלת העישון בקרב משתחררים מעשנים בשנת 2011 היה 16.4 שנים ובקרב משתחררות 16.1 שנים.

 

אכיפת חוק מניעת עישון

 • עיריית תל אביב היא העיר המובילה בישראל באכיפת חוק מניעת העישון, עם 2,501 קנסות שניתנו בשנת 2011 למעשנים ולבעלי עסקים שפעלו בניגוד לחוק.
 • ערים נוספות מובילות באכיפה: באר שבע, ירושלים, ראשון לציון וחולון.

 

גמילה מעישון

 • במהלך שנת 2010 פנו 11,844 מעשנים לגמילה מעישון בקופות החולים, בשנת 2011 המשיכה עלה מספר המעשנים, שפנו לגמילה מעישון בקופות החולים והגיע ל-19,646.

הוצאות חברות הסיגריות על פרסום

 • עליה חדה בהשקעה בפרסומות ובמשחקים אינטראקטיביים במדיום האינטרנט, תוך שימוש והפניות לרשת החברתית פייסבוק, ובכך מנצלת תעשיית הסיגריות את הפרצות בחקיקה הקיימת, לצורך שימוש באמצעי הנגיש, הנפוץ, הזול והזמין ביותר להעברת מסרים ממוקדים ומוכוונים לצעירים.