לתרומה

חפש
מידע לחולים
תרופות וטיפולים

רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות

עוד בנושא

רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות בשנת 2020

המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות בתחום האונקולוגיה לשנת 2020
רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות בשנת 2019


חוזר משרד הבריאות - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2019

המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות בתחום האונקולוגיה לשנת 2019

(ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל מפורטות בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות המופיע למעלה)רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות בשנת 2018

חוזר משרד הבריאות - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2018

המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות בתחום האונקולוגיה לשנת 2018

(ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל מפורטות בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות המופיע למעלה)
רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות בשנת 2017

חוזר משרד הבריאות - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017

המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות בתחום האונקולוגיה לשנת 2017

(ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל מפורטות בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות המופיע למעלה)
רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות בשנת 2016

חוזר משרד הבריאות - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2016

רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות בשנת 2015

חוזר משרד הבריאות - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2015

רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות בשנת 2015

(ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל מפורטות בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות המופיע למעלה)רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות בשנת 2014

חוזר משרד הבריאות - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2014

רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות בשנת 2014

(ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל מפורטות בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות המופיע למעלה)