לתרומה
חפש
מידע לחולים
תרופות וטיפולים

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות

עוד בנושא
מידע לחולים
מוקדי מידע ותמיכה
מעון צ'ארלס קלור
פורומים מקצועיים
תרופות וטיפולים
תרופות וטיפולים במחלת הסרטן
תרופות וטכנולוגיות לטיפול במחלת הסרטן
רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות
בתי מרקחת המוכרים תרופות בהנחה -כתב העדר אחריות
הטיפול הניתוחי (כירורגי)
תרופות וטיפול כימותרפי
טיפול קרינתי (רדיותרפיה)
תרופות וטיפול הורמונלי
טיפול ביולוגי (מכוונן, ממוקד מטרה)
אימונותרפיה
מרפאות עור לחולי סרטן
טיפולי סרטן והסיכון לפגיעה לבבית
קנאביס רפואי לחולי סרטן
טיפול בתא לחץ לנזקי קרינה
טיפול פוטו דינמי
סטרואידים
גורמי גדילה המטופוייטיים
בדיקה גנומית מקיפה
כאב והטיפול בו
רפואה משלימה וסרטן
תזונה לחולה סרטן
השתלת תאי גזע ומח עצם
שירות ייעוץ בנושא טיפול תומך וסוף החיים
הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות
טיפול תרופתי לגמילה מעישון
קבוצות ומרכזי תמיכה
מחקרים קליניים בישראל
התמודדות ושיקום
פעילויות למחלימי סרטן
זכויות חולי הסרטן
ארועים וימי עיון
סקירת מאמרים
סיפורי התמודדות
חיים עם סטומה
שירות ייעוץ בנושא טיפול תומך וסוף החיים
אתר 'כמוני'
אתרים נוספים
גנטיקה וסרטן

תקציר חוזר מנהל רפואה בנושא זה שפורסם ב-4 במאי 2015


מבוא - בירור העדפות טיפול

ככלל, מתן טיפול רפואי תלוי בהסכמתו של המטופל. עם זאת, לעיתים אדם, עקב מחלתו, אינו יכול לקבל החלטות לגבי הטיפול הרפואי בו (למשל עקב חוסר הכרה או פגיעה מוחית וכדומה). במקרים כאלו, ובהיעדר הנחיה אחרת, הצוות הרפואי נדרש בדרך כלל לעשות ככל שביכולתו כדי לתת את מירב הטיפול על מנת להאריך ככל שניתן את חייו של המטופל.


הנחיות רפואיות מקדימות מאפשרות לאדם לקבוע מראש אילו טיפולים רפואיים הוא מבקש לקבל, או להימנע מלקבל, באם לא יהיה כשיר לקבל החלטות. דרך נוספת להשיג מטרה זו היא על ידי מינוי מיופה כוח שיוכל לקבל החלטות במקום החולה כאשר הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות.


חוק החולה הנוטה למות, שנחקק ב-2005 מאפשר לכל אדם מגיל 17 ,בריא או חולה, למלא טופסי הנחיות רפואיות מקדימות או למנות מיופה כוח. הנחיות רפואיות מקדימות או מינוי מיופה כוח לפי חוק זה מאפשרים הימנעות מטיפול רפואי במצבים של "סוף החיים" (במגבלות החוק), אם אדם יהיה בלתי כשיר.


ניתן לתת הנחיות רפואיות מקדימות במגוון דרכים, אך רק טופסי ההנחיות המקדימות או מינוי מיופה כוח שמולאו בהתאם לחוק, מחייבים את הצוות הרפואי ומקלים על תהליך קבלת ההחלטות. עם זאת, כל שאר הדרכים יכולות להוות אינדיקציה לרצונו של המטופל, והרופא רשאי לעיין בהן בבואו לקבל החלטה.


להלן פירוט לגבי 3 החלופות הקיימות למתן הנחיות רפואיות מקדימות או למינוי מיופה כוח על פי החוק:

הנחיות רפואיות מקדימות

בהנחיות הרפואיות המקדימות החולה רשאי לפרט את רצונו לגבי טיפולים רפואיים עתידיים בו:

 • החולה רשאי להחליט מראש מאיזה טיפולים ברצונו להימנע ומאיזה לא להימנע.

 • מותר לחולה לבקש להפסיק טיפול מחזורי במידה ואינו מעוניין להמשיך בו.

 • נותן ההנחיות יקבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת, על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס  ההנחיות הרפואיות, זאת ע״מ לחתום עליו מדעת. אם נותן ההנחיות כבר הוגדר כחולה נוטה למות עליו לקבל הסברים אלה מרופא מומחה בלבד שיוכל להתמקד במאפיינים של מחלתו ובטיפולים הצפויים בעתיד.

 • לחצו כאן לקישור לטופס הנחיות רפואיות מקדימות עפ"י החוק.


ייפוי כוח

 • מאפשר לאדם להעניק סמכויות למיופה כוחו, עליו הוא סומך, לשמש לו לפה כאשר לא יהיה מסוגל להביע את רצונו.

 • מאפשר למיופה הכוח לבטא את רצונותיו והחלטותיו של החולה לגבי קבלת טיפולים רפואיים או הימנעות מהם במצבים של "סוף החיים".

 • מונע חילוקי דעות בין בני משפחה ובין הצוות המטפל בדבר בחירותיו של נותן ייפוי הכוח, ומונע את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני גוף.

 • לחץ כאן לקישור לטופס ייפוי כוח עפ"י החוק.


נהלים המתייחסים לכל סוגי הטפסים הנ"ל

 • תוקפם של הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי הכוח הוא ל-5 שנים. ניתן להאריך תוקפם בתום כל חמש שנים באמצעות טופס מקוצר שיישלח ע״י המרכז להנחיות רפואיות מקדימות.

 • ניתן לשנות או לבטל הן את ההנחיות הרפואיות והן את מינוי מיופה הכוח בכל עת.

 • כל עוד אדם צלול ובהכרה מלאה, רצונו הוא הקובע! ההנחיות הרפואיות המקדימות או ייפוי הכוח ייכנסו לתוקף רק במידה ואינו כשיר לקבל החלטות.

 • אדם רשאי למלא הנחיות רפואיות מקדימות, או ייפוי כוח, או שניהם, הכל לפי בחירתו.מומלץ להיוועץ בצוות המטפל בבית החולים: רופא, עובדת סוציאלית או אחות, היכולים לסייע לכם בתהליך קבלת ההחלטות ומילוי הטפסים.
לאחר מילוי טפסים אלו - מומלץ להפקידם במאגר של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות - טפסים שיופקדו במאגר של משרד הבריאות:

יהיו נגישים, באמצעות המערכת הממוחשבת, למטפלים בבתי החולים.

90 יום לפני שיפוג תוקפם של ההנחיות הרפואיות המקדימות/ייפוי הכוח, תישלח תזכורת למפקיד הטפסים.


מידע רב נוסף בנושא ניתן למצוא ב: אתר המרכז להנחיות רפואיות של משרד הבריאות.

מעודכן לינואר 2019