לתרומה

מידע לחולים
תרופות וטיפולים

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות

עוד בנושא
מידע לחולים
מוקדי מידע ותמיכה
פורומים מקצועיים
תרופות וטיפולים
תרופות וטיפולים במחלת הסרטן
תרופות יעודיות למחלת הסרטן
רשימת התרופות והטכנולוגיות שנכנסו לסל הבריאות
בתי מרקחת המוכרים תרופות בהנחה -כתב העדר אחריות
הטיפול הניתוחי (כירורגי)
תרופות וטיפול כימותרפי
טיפול קרינתי (רדיותרפיה)
תרופות וטיפול הורמונלי
טיפול מכוונן (ממוקד מטרה)
תרופות וטיפולים שונים נוספים
התמודדות עם כאב ממקור סרטני
רפואה משלימה וסרטן
תזונה לחולה סרטן
השתלת תאי גזע ומח עצם
טיפול פליאטיבי ביתי ושירותי הוספיס
מדריך לטיפול בחולה במחלה ממושכת בבית
טיפול ביתי תומך של האגודה למלחמה בסרטן - הוספיס בית
מרכזי הוספיס אשפוזי
רשימת היחידות של הוספיס בית, טיפול פליאטיבי ביתי
מטפלים סיעודיים לטיפול בית
הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות
טיפול תרופתי לגמילה מעישון
קבוצות ומרכזי תמיכה
מחקרים קליניים בישראל
מיניות ודימוי גוף
התמודדות ושיקום
פעילויות למחלימי סרטן
זכויות חולי הסרטן
ארועים וימי עיון
סקירת מאמרים
סיפורי התמודדות
ארגון בעלי סטומה
טיפול ביתי תומך
שירותי הוספיס
מעון צ'ארלס קלור
טפסים לביטוח לאומי
אתר 'כמוני'
אתרים נוספים
גנטיקה וסרטן
מידע מותאם לכל חולה

ייפוי כוח משולב לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות

בתאריך 4 במאי 2015  פורסם חוזר מינהל רפואה בנושא. לחץ כאן לצפייה בחוזר.

 

להלן תקציר החוזר:

 

מבוא - בירור העדפות טיפול

ככלל, מתן טיפול רפואי תלוי בהסכמתו של המטופל.

עם זאת, לעיתים אדם, עקב מחלתו, אינו יכול לקבל החלטות לגבי הטיפול הרפואי בו (למשל עקב חוסר הכרה או פגיעה מוחית וכדומה).

 

במקרים כאלו, ובהיעדר הנחיה אחרת, הצוות הרפואי נדרש בדר"כ לעשות ככל שביכולתו כדי לתת את מירב הטיפול על מנת להאריך ככל שניתן את חייו של המטופל.

 

הנחיות רפואיות מקדימות מאפשרות לאדם לקבוע מראש אילו טיפולים רפואיים הוא מבקש לקבל או להימנע מלקבל, באם לא יהיה כשיר לקבל החלטות.

 

דרך נוספת להשיג מטרה זו היא ע"י מינוי מיופה כוח שיוכל לקבל החלטות במקום החולה כאשר הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות.

 

חוק החולה הנוטה למות, שנחקק ב-2005 (להלן החוק) מאפשר לכל אדם מגיל 17, בריא או חולה, למלא טופסי הנחיות רפואיות מקדימות או למנות מיופה כוח.

 

הנחיות רפואיות מקדימות או מינוי מיופה כוח לפי חוק זה מאפשרים הימנעות מטיפול רפואי במצבים של "סוף החיים" (במגבלות החוק), אם אדם יהיה בלתי כשיר.

ניתן לתת הנחיות רפואיות מקדימות במגוון דרכים, אך רק טופסי ההנחיות המקדימות או מינוי מיופה כוח שמולאו בהתאם לחוק, מחייבים את הצוות הרפואי ומקלים על תהליך קבלת ההחלטות.

 

עם זאת, כל שאר הדרכים יכולות להוות אינדיקציה לרצונו של המטופל, והרופא רשאי לעיין בהן בבואו לקבל החלטה.

 

_________________________________________________________________

 

להלן פירוט לגבי 3 החלופות הקיימות למתן הנחיות רפואיות מקדימות או למינוי מיופה כוח על פי החוק:

 

 

הנחיות רפואיות מקדימות

bul3 בהנחיות הרפואיות המקדימות החולה רשאי לפרט את רצונו לגבי טיפולים רפואיים עתידיים בו: החולה רשאי להחליט מראש מאיזה טיפולים ברצונו להימנע ומאיזה לא להימנע.

 

bul3 מותר לחולה לבקש להפסיק טיפול מחזורי במידה ואינו מעוניין להמשיך בו.

 

bul3 נותן ההנחיות יקבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת, על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס ההנחיות הרפואיות, זאת ע"מ לחתום עליו מדעת. אם נותן ההנחיות כבר הוגדר כחולה נוטה למות עליו לקבל הסברים אלה מרופא מומחה בלבד שיוכל להתמקד במאפיינים של מחלתו ובטיפולים הצפויים בעתיד.

 

Big-Bullet-SQR.gif לחצו כאן לטופס הנחיות רפואיות מקדימות עפ"י החוק.

 

ייפוי כוח

bul3 מאפשר לאדם להעניק סמכויות למיופה כוחו, עליו הוא סומך, לשמש לו לפה כאשר לא יהיה מסוגל להביע את רצונו.

 

bul3 מאפשר למיופה הכוח לבטא את רצונותיו והחלטותיו של החולה לגבי קבלת טיפולים רפואיים או הימנעות מהם במצבים של "סוף החיים".

 

bul3 מונע חילוקי דעות בין בני משפחה ובין הצוות המטפל בדבר בחירותיו של נותן ייפוי הכוח, ומונע את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני גוף.

 

Big-Bullet-SQR.gif לחצו כאן לטופס ייפוי כוח עפ"י החוק

 

 

ייפוי כוח משולב

bul3 משלב בין ייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה (שאינו עוסק במצבי סוף החיים) ובין ייפוי כוח מתוקף חוק החולה הנוטה למות.

 

bul3 ייפוי הכוח מתייחס למצב בו מייפה הכוח אינו יכול לקבל החלטות, בכל מצב, לרבות במצבים של "סוף החיים".

 

bul3 ייפוי הכוח מתייחס אך ורק למצבים רפואיים ואינו עוסק בדיני ממון.

 

 

Big-Bullet-SQR.gif לחצו כאן לטופס ייפוי כוח משולב

 

 

נהלים המתייחסים לכל סוגי הטפסים הנ"ל

bul3 תוקפם של הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי הכוח הוא ל-5 שנים. ניתן להאריך תוקפם בתום כל חמש שנים באמצעות טופס מקוצר שיישלח ע"י המרכז להנחיות רפואיות מקדימות.

 

bul3 ניתן לשנות או לבטל הן את ההנחיות הרפואיות והן את מינוי מיופה הכוח בכל עת.

 

bul3 כל עוד אדם צלול ובהכרה מלאה, רצונו הוא הקובע! ההנחיות הרפואיות המקדימות או ייפוי הכוח ייכנסו לתוקף רק במידה ואינו כשיר לקבל החלטות.

 

bul3 אדם רשאי למלא הנחיות רפואיות מקדימות, או ייפוי כוח, או שניהם, הכל לפי בחירתו.

 

bul3 מומלץ לשלוח את הטפסים להפקדה במאגר של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות - טפסים שיופקדו במאגר של משרד הבריאות:

  • יהיו נגישים, באמצעות המערכת הממוחשבת, למטפלים בבתיה"ח.
  • 90 יום לפני שיפוג תוקפם של ההנחיות הרפואיות המקדימות/ייפוי הכוח, תישלח תזכורת למפקיד הטפסים.

 

Big-Bullet-SQR.gif מידע רב נוסף בנושא ניתן למצוא באתר המרכז להנחיות רפואיות של משרד הבריאות.