לתרומה

מבזקים, ימי עיון, ואירועים
הצג

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

22 באוקטובר, 2017

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

23 באוקטובר, 2017

יום עיון לחגוג את החיים: לנשים המתמודדות עם סרטן השד

יום העיון מיועד לחולות, למחלימות, ולבני משפחותיהן.
מידע מפורט על יום העיון ינתן לקראת מועד קיומו.
24 באוקטובר, 2017
כפר המכביה, רמת גן

מפגש קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול ילדים מתחת לגיל 18

24 באוקטובר, 2017
בית מטי, האגודה למלח

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

24 באוקטובר, 2017

קבוצת תמיכה לחולים ובנות זוגם

קבוצת תמיכה מיועדת לחולים ולחולות ולבני/בנות זוגם/ן
25 באוקטובר, 2017
בית מטי, האגודה למלח

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

25 באוקטובר, 2017

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

26 באוקטובר, 2017

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

26 באוקטובר, 2017

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

29 באוקטובר, 2017

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

30 באוקטובר, 2017

קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם ילד בוגר חולה

31 באוקטובר, 2017

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

31 באוקטובר, 2017

קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן

באגודה למלחמה בסרטן מתקיימת קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן
1 בנובמבר, 2017
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי

1 בנובמבר, 2017
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול ילדים בוגרים

7 בנובמבר, 2017
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה לחולים ובנות זוגם

קבוצת תמיכה מיועדת לחולים ולחולות ולבני/בנות זוגם/ן
8 בנובמבר, 2017
בית מטי, האגודה למלח

מפגש קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול ילדים מתחת לגיל 18

14 בנובמבר, 2017
בית מטי, האגודה למלח

יום עיון סרטן ריאות

יום העיון מיועד לחולים, למחלימים, ולבני משפחתם.
מידע מפורט על יום העיון ינתן לקראת מועד קיומו.
15 בנובמבר, 2017
האגודה למלחמה בסרטן,

קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן

באגודה למלחמה בסרטן מתקיימת קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן
15 בנובמבר, 2017
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי

15 בנובמבר, 2017
בית מטי, האגודה למלח