לתרומה

מבזקים, ימי עיון, ואירועים
הצג

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

24 ביוני, 2018

סדנת כתיבה ותקשורת

25 ביוני, 2018
ת"א

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

25 ביוני, 2018

קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול ילדים בוגרים

26 ביוני, 2018
בית מטי, האגודה למלח

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

26 ביוני, 2018

קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן

באגודה למלחמה בסרטן מתקיימת קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן
27 ביוני, 2018
בית מטי, האגודה למלח

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

27 ביוני, 2018

קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי

27 ביוני, 2018
בית מטי, האגודה למלח

פעילויות היום במרכזי 'חזקים ביחד'

28 ביוני, 2018

מפגש קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול ילדים מתחת לגיל 18

3 ביולי, 2018
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה לחולים ובנות זוגם

קבוצת תמיכה מיועדת לחולים ולחולות ולבני/בנות זוגם/ן
4 ביולי, 2018
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם ילד בוגר חולה

10 ביולי, 2018

קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן

באגודה למלחמה בסרטן מתקיימת קבוצת תמיכה בגבעתיים לנשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן
11 ביולי, 2018
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי

11 ביולי, 2018
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול ילדים בוגרים

17 ביולי, 2018
בית מטי, האגודה למלח

קבוצת תמיכה לחולים ובנות זוגם

קבוצת תמיכה מיועדת לחולים ולחולות ולבני/בנות זוגם/ן
18 ביולי, 2018
בית מטי, האגודה למלח