לתרומה

על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
הנהלה וועדות מייעצות

ממלאי תפקידים באגודה

עוד בנושא

מ. זיו

-

מנכ"ל

מ. בר חיים

-

חשב

א. דוד

-

מנהל מחלקת משק

ר. עידן

-

מנהלת מחלקת משאבי אנוש

ד"ר א. פאטו-בן ארי

-

מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות

מ. דמארי - מנהלת מערך המידע

ל. בילר-לב

-

מנהלת ועדות ופרוייקטים

ש. בוטל-צור

-

מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת

ש. שהם

-

מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה

ד. מוס-רנדל

-

אחראי שירות מערכות מידע

עו"ס א. שפירא - מנהלת מחלקת שיקום ורווחה