לתרומה

מבזקים, ימי עיון, ואירועים
הצג

קבוצת תמיכה לחולים ובנות זוגם

קבוצת תמיכה מיועדת לחולים ולחולות ולבני/בנות זוגם/ן
4 בינואר, 2017
בית מטי, האגודה למלח