לתרומה
חפש
סרטן השד
התמודדות ושיקום

רשימת האחיות והעובדות הסוציאליות המתאמות את הטיפול בסרטן השד

עוד בנושא

רשימת אחיות המתאמות את הטיפול בסרטן השד ברחבי הארץ

האגודה למלחמה בסרטן מממנת את העסקתן של אחיות מיוחדות לתיאום הטיפול בנשים שחלו בסרטן השד, המטופלות במרכזים אונקולוגיים שונים ברחבי הארץ. השירות מיועד לתת תמיכה, ייעוץ, הכוונה וליווי במהלך הטיפול, המעקב והשיקום לנשים שחלו בסרטן ולבני משפחתן.

 

התקנים ממומנים בסיוע האגודה למלחמה בסרטן

 

 

הרשימה מעודכנת לחודש פברואר 2017 

 

רשימת העובדות הסוציאליות המתאמות את הטיפול בסרטן השד ברחבי הארץ

האגודה למלחמה בסרטן מממנת את העסקתן של עובדות סוציאליות לתיאום הטיפול בנשים שחלו בסרטן השד, המטופלות במרכזים אונקולוגיים שונים ברחבי הארץ. השירות מיועד לתת תמיכה, ייעוץ, הכוונה וליווי במהלך הטיפול, המעקב והשיקום לנשים שחלו בסרטן ולבני משפחתן.

 

התקנים ממומנים בסיוע האגודה למלחמה בסרטן

 

הרשימה מעודכנת לחודש נובמבר 2018