לתרומה
חפש
מניעה וגורמי סיכון
המאבק בעישון

יום בינלאומי ללא עישון 31/5/11

עוד בנושא

התיקון האחרון לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים, הקיים למעלה מ- 3 שנים, אינו נאכף דיו. על-פי מחקר חדש, החוק אינו מיושם במרבית הפאבים ולא נאכף על-ידי מרבית העיריות בישראל.

האגודה למלחמה בסרטן קוראת לממשלת ישראל לאמץ את דו"ח הועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו, שיוגש בקרוב על-ידי משרד הבריאות.

 

 

לקראת ה- 31 במאי 2011

"יום ללא עישון" בישראל ובעולם

 

 

ביום שלישי, 31 במאי 2011, יצוין בישראל וברחבי העולם "יום ללא עישון", המתקיים מדי שנה מאז 1987. מטרתו, להעלות על סדר היום העולמי את נגע העישון ולהגביר את המודעות למניעת תמותה ותחלואה ממחלות הנגרמות בעקבות עישון טבק.

 

מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "האגודה למלחמה בסרטן קוראת לממשלת ישראל לאמץ את דו"ח הועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו. דו"ח הועדה, בראשות סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן ומנכ"ל המשרד פרופ' רוני גמזו, שיוגש לשולחן הממשלה בקרוב, נועד ליישום דרישות האמנה הבינלאומית למלחמה בעישון, אליהם התחייבה ממשלת ישראל. אחת הבעיות המרכזיות ביישום החוק הלכה למעשה, הינה היעדר אכיפה מספקת. אין ספק, כי יש לדאוג לאכיפה משמעותית כנדרש וכפי שעולה ממחקר חדש שחלקים ממנו מפורסמים כאן לראשונה".

 

לדברי זיו, "המחקרים המפרטים את נזקי העישון - האקטיבי והפסיבי - מתרבים והולכים. ביום הבינלאומי ללא עישון, האגודה למלחמה בסרטן יוצאת בקריאה למעשנים רבים המעוניינים להפסיק לעשן: נצלו תאריך מיוחד זה להפסקת העישון - סיגריה או נרגילה. בכוחכם להפחית את הסיכון שלכם לחלות, באופן משמעותי. מטרת היום ללא עישון ופעילות האגודה בכל ימות השנה היא להילחם בנגע העישון - גורם המוות מספר אחד בעולם הניתן למניעה. יום זה נועד גם כדי לעודד את רוב הציבור שאינו מעשן להתגונן מפני עישון פסיבי ולהניע צעירים ומבוגרים, כאחד, לעמוד על זכותם לאוויר נקי ולחיים בריאים".

ממצאי מחקר ישראלי חדש שעדיין לא פורסם:

מתוך עבודת הדוקטורט של כרמית סטרן, בהנחיית פרופ' אורנה בראון-אפל וד"ר ענת דרך-זהבי,  בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה.

המחקר נערך במימון האגודה למלחמה בסרטן.

 

בנובמבר 2007 נכנס לתוקף התיקון האחרון לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון בישראל, במטרה להגן על הציבור מפני חשיפה לעישון כפוי במקומות ציבור כולל בפאבים וברים, ולהטיל את האחריות ליישום החוק לא רק על הרשות המקומית, אלא גם על בעלי העסקים תוך הגדלה של סכומי הקנסות (5,000 ₪ על בעל העסק ו- 1,000 ₪ למעשן במקום אסור).

 

מטרת המחקר הייתה לבחון מהי רמת העישון הכפוי בפאבים בערים בישראל. במהלך השנים 2009 - 2010 נאספו נתונים מ- 72 פאבים הפזורים ב- 29 ערים בעלות רוב יהודי ברחבי הארץ.

 

במרבית הפאבים נמצא ניקוטין באוויר: בשליש מהפאבים שנדגמו נמדד ריכוז נמוך של ניקוטין; ב-30% מהפאבים נמדד ריכוז בינוני; וברבע מהם היה ריכוז גבוה של ניקוטין, כאשר בחמישה פאבים נמדד ריכוז גבוה מאד של ניקוטין. לעומת זאת בשישה פאבים בלבד (8.33%) נמדד ריכוז ניקוטין העומד בדרישות החוק ( 0µg/m3 ניקוטין באוויר). באופן כללי ממוצע הניקוטין שנמדד היה בינוני - ראו תרשים 1.

תרשים 1: התפלגות הפאבים לפי ריכוזי הניקוטין (סך הכול 72 פאבים)

bul3 לפתיחת התרשים כקובץ JPG

במרבית הפאבים הסביבה הפיזית (שטח הפאב) תומכת בעישון ואינה עומדת בדרישות החוק: במרבית הפאבים לא הוקצה אזור עישון נפרד לחלוטין לעישון בתוך הפאב, לא הוצב שילוט "אסור לעשן", וכן הוצבו מאפרות רגילות או מאולתרות. עם זאת, במרבית הפאבים שנדגמו לא הוצבו מכונות אוטומטיות לממכר סיגריות, ולא הוצבו פרסומות ו/או תמונות הקשורות לחברות טבק ברחבי המקום - ראו לוח 1.

לוח 1: התפלגות הפאבים לפי מרכיבים שאינם תומכים בעישון בסביבה הפיזית

 

מרכיב בסביבה הפיזית של הפאב, שאינו תומך בעישון

שכיחות הפאבים (72=n)

 

כן

חלקי

לא

 

מספר

אחוז

מספר

אחוז

מספר

אחוז

הקצאת אזור עישון נפרד

9

12.5

9

12.5

54

75.0

הצבת שילוט "אסור לעשן" על הקיר/ות

31

43.1

-

-

41

56.9

אי הצבת מאפרות על השולחנות ו/או על הבר

31

44.3

8

11.4

31

44.3

אי הצבת פרסומות ו/או תמונות של חב' טבק

57

80.3

-

-

14

19.7

אי הצבת אוטומט לממכר סיגריות

42

58.3

-

-

25

34.7

נמצא, שריכוז הניקוטין גבוה יותר בפאבים שהסביבה הפיזית שלהם תומכת בעישון, לעומת פאבים בעלי סביבה פיזית שאינה תומכת בעישון. כלומר, בפאבים המקצים אזור נפרד למעשנים, מציבים שילוט "אסור לעשן" ונמנעים מלהציב אוטומטים לממכר סיגריות נמדד ריכוז ניקוטין נמוך יותר בהשוואה לפאבים, שלא נוהגים כך.

 

בתום איסוף הנתונים מהפאבים נערכה פנייה לעיריות בערים שנכללו במחקר. נמצא, כי במחצית הערים מתבצעת אכיפה מועטה, בחמישית מהערים לא מתבצעת כלל אכיפה של החוק, ב-16% מהערים מתבצעת אכיפה בינונית, ב-12% אכיפה רבה של החוק ובעיר אחת בלבד נעשית אכיפה רבה מאד של החוק.

 

על אף שהתיקון האחרון לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים קיים מזה 3 שנים וחצי, הוא אינו מיושם במרבית הפאבים ואינו נאכף ע"י מרבית העיריות בישראל. נראה, שהגורם המרכזי ליישום החוק בפאבים הוא המדיניות שמתווה בעל הפאב, המושפעת גם ממידת אכיפת החוק ע"י פקחי העירייה והאזרחים המבלים במקום, וגם מהלחץ של הלקוחות (המעשנים והלא מעשנים).

 

 

bul3 לחצו כאן למידע מפורט יותר על המחקר 

 

 

 

מחקרים עדכניים מהעולם מציגים ממצאים חדשים על נזקי העישון:

 

* עישון בקרב נשים, המצויות בסיכון מוגבר לסרטן שד, מעלה את הסיכון שלהן לחלות במחלות סרטן נוספות.

נשים אשר עישנו לפחות 35 שנים הן בעלות סיכון הגבוה ב- 60% לפתח סרטן שד ובעלות סיכון הגבוה פי ארבע ומעלה לפתח סרטן המעי הגס מאשר נשים שלא עישנו. נשים אשר עישנו למעלה מחפיסת סיגריות ביום, במשך 35 שנים ומעלה, הן בעלות סיכון הגבוה פי 30 לפתח סרטן ריאות.

 

* השפעת הקשר בין הורים לבין מתבגרים על נטיית המתבגרים להתחיל לעשן.

יש בממצאי המחקר כדי לעודד הורים למתבגרים להמשיך לפקח עליהם ולאכוף איסור עקבי על התחלת עישון וכן ולשמור על התקשורת בינם לבין המתבגרים.

 

* עישון פסיבי עלול להגביר את הנטייה להתמכרות לניקוטין.

לעישון פסיבי ישנה השפעה ישירה ומדידה על מוחו של הלא-מעשן, וזאת באופן דומה לתהליך שמתרחש במוחו של המעשן עצמו. תוצאות המחקר מחזקות את נכונותה של מדיניות איסור העישון במקומות ציבוריים, ובמיוחד בחללים סגורים ובקרבת ילדים.

 

* עישון פסיבי מעלה סיכון ללידת עובר מת ומומים מולדים.

חשיפה לעישון פסיבי העלתה את הסיכון להולדת עובר מת ב- 23% ואת הסיכון למומים מולדים ב- 13%. חשוב למנוע חשיפה לעישון פסיבי בקרב נשים לפני תקופת ההיריון ובמהלכה; כמו כן, חשוב שגברים יפסיקו לעשן לפני תחילת ההיריון של בנות זוגם.

 

* קשר בין עישון אקטיבי ופסיבי לבין הסיכון לחלות בסרטן שד חודרני בקרב נשים לאחר הפסקת הווסת.

הסיכון של נשים מעשנות לפתח סרטן שד חודרני גבוה ב- 16% לעומת הסיכון של נשים שלא עישנו מעולם. הסיכון של נשים שעישנו בעבר גבוה ב- 9% לעומת נשים שלא עישנו מעולם.

 

bul3 לחצו כאן למידע מפורט יותר על המחקרים 

האגודה למלחמה בסרטן מקיימת פעילויות שונות ומגוונות, לאורך השבוע בו מתקיים היום הבינלאומי ללא עישון.

 

ביום ראשון ה- 29/5 תתקיים התחרות השנתית של בתי הספר למניעת עישון, בבית מטי, בית האגודה בגבעתיים. בתחרות יוצגו פרויקטים, שעלו לשלב הגמר, בנושא המלחמה בעישון. התחרות הינה חלק מפעילות ענפה של האגודה בבתי הספר בנושא מניעת עישון, לאורך כל ימות השנה. הרצאות בתחום ניתנות על-ידי מדריכים מקצועיים, שעובדים עם התלמידים ומנחים אותם להיות מובילי דעה, שישפיעו על הסביבה המקיפה אותם - חברים ומשפחה - להימנע מעישון. הרצאות בנושא מניעה והפסקת עישון ניתנות גם בצבא ופעילות האגודה כוללת גם סדנאות גמילה מעישון. לכך מצטרף מסע הסברה בתקשורת, המדגיש את נזקי העישון - האקטיבי והפסיבי, כאחד.

 

 

bul3 תצלום מתוך מסע ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן.

סולם חבלים

bul3 עצומה בינלאומית למאבק בסרטן.