לתרומה
חפש
מאגר המחקרים הקליניים בישראל
מחקרים קליניים - מערכת המין הנשית

מחקרים בתחום סרטן מערכת המין הנשית

עוד בנושא

המחקרים המפורטים מטה, הם אלו הפתוחים לגיוס משתתפים בלבד, ואינם כוללים את המחקרים שעדיין פעילים אך נסגרו לגיוס חולים.

 

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים באיסוף ובעדכון מאגר המידע אך אינה מתחייבת שכל המחקרים המיועדים לחולי סרטן, המתבצעים בארץ, אכן מפורטים בו, ואינה נושאת באחריות למהימנות המידע.

 

כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן.מתן רוּקָפָּארִיבּ (רוּבָּרָקָה) ונִיבוֹלוּמָאבּ (אוֹפְּדִיבוֹ) כטיפול משמר לאחר תגובה לכימותרפיה מבוססת-פלטינום בקו ראשון (מחקר ATHENA)

כימותרפיה מבוססת-פלטינום עם/ללא אָטֶזוֹלִיזוּמָאבּ (טיסֶנְטְרִיק) לסרטן שחלות, ולאחר לפחות 1/2 שנה ללא פלטינום, טיפול תחזוקה בנירָפָּרִיבּ (זֶג'וּלָה) עם/ללא אטזוליזומאב (מחקר ANITA)


שדות טיפול בגידול (TTF) בשילוב עם פקליטקסל במתן שבועי לסרטן שחלות נשנה ועמיד לפלטינום (מחקר INNOVATE-3)


פלטינום עם דוֹסְטָרְלִימָאבּ (TSR 042) ונירָאפָּרִיבּ (זֶג'וּלָה) לעומת פלטינום בלבד כטיפול קו ראשון לסרטן שחלה אפיתליאלי לא רירני בשלב III או IV (מחקר FIRST)מחקר ראשון בבני אדם להערכת בטיחות התכשיר GEN1046 לגידולים מוצקים ממאירים (רירית הרחם, צוואר הרחם) - מחקר שלב II/I


טיפול משמר בסֶלִינֶקְסוֹר (אֶקְסְפֹּּוביוֹ - Xpovio) לעומת פלצבו לסרטן מתקדם/נשנה של רירית הרחם, לאחר כימותרפיה משולבת (מחקר ENGOT-EN5 / SIENDO)

כימותרפיה (קרבופלטין-פקליטקסל) עם דוֹסְטָרְלִימָאבּ (TSR-042) או פלצבו לסרטן מתקדם, נשנה או ראשוני, של רירית הרחם (מחקר RUBY)


פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קִיטְרוּדָה) עם לֶנְבָטִינִיבּ (לֶנְוִוימָה) לעומת כימותרפיה כטיפול קו ראשון לסרטן מתקדם/נשנה של רירית הרחם


פֶּמְבְּרוֹליזוּמָאבּ (קִיטְרוּדָה) עם לֶנְוָוטִינִיבּ (לֶנְוִוימָה) לגידולים מוצקים מתקדמים מסוגים שונים אשר טופלו בעבר (שחלות)


קו טיפול ראשון בכימותרפיה עם/ללא פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קִיטְרוּדָה), ולאחריו טיפול אחזקתי באוֹלָפָּרִיבּ (לִינְפָּארְזָה)/פלצבו לסרטן שחלה אפיתליאלי מתקדם, שלילי ל-BRCA (מחקר KEYLYNK-001/MK-7339-001)


נֶרוֹפֶא (™Nerofe) ודוֹקסוֹרוּבּיצין במתן תוך-ורידי לטיפול בסרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב ובסרטן שחלות גרורתי - מחקר שלב Ib


דֶנוּסוּמָאבּ (אֶקְסְגִ'יבָה) לנשאיות BRCA1/2 המתוכננות לעבור ניתוח מניעתי להסרת השחלות


טיפול אחזקה חוזר באוֹלָפָּרִיבּ (לִינְפָּּארְזָה) לסרטן שחלה אפיתליאלי (מחקר OReO)


VB-111 (אוֹפְרָנֶרְגֶ'ן אוֹבָּדֶנוֹבֶק) ופָּקְליטָקְסֶל (טָקְסוֹל) או פקליטקסל ופלצבו לסרטן שחלה נשנה העמיד לפלטינום (מחקר OVAL)רוּקָאפָּארִיבּ (רוֹבְּרָקָה) לסרטן שחלות או חצוצרות שנשנה או סרטן ראשוני בצפק, עם מוטציה בגן BRCA (מחקר ARIEL4)פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (MK-3475 - קיטרודה) לגידולים מוצקים במצב מתקדם (מע' המין הנשית) (KEYNOTE 158)