לתרומה
חפש
מאגר המחקרים הקליניים בישראל
מחקרים קליניים בתחומים שונים

מחקרים קליניים בתחומים שונים

עוד בנושא

המחקרים המפורטים מטה, הם אלו הפתוחים לגיוס משתתפים בלבד, ואינם כוללים את המחקרים שעדיין פעילים אך נסגרו לגיוס חולים.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים וכמשאבים רבים באיסוף ובעדכון מאגר המידע אך אינה מתחייבת שכל המחקרים המיועדים לחולי סרטן, המתבצעים בארץ, אכן מפורטים בו, ואינה נושאת באחריות למהימנות המידע.

 

כל הזככויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן.


 


מחקר שלב I למתן מינון עולה של TBX-3400 לממאירויות מוצקות העמידות לטיפולים מקובלים (מחקר TBX-3400-003)

V937 במתן תוך גידולי בשילוב עם פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קִיטְרוּדָה) לגידולים מוצקים מתקדמים/גרורתיים - מחקר שלב II/Ib (תחומים שונים) (מחקר V937-013 / 2020-001908-42 / jRCT2033200191)


פֶּמִיגָטִינִיבּ לגידולי סרטן מוצקים מקומיים-מתקדמים/גרורתיים שטופלו בעבר או שלא ניתנים לכריתה בניתוח, שנושאים מוטציות הפעלה או טרנסלוקציות של FGFR (מחקר FIGHT-207 / INCB 54828-207)mRNA-2752 (ננו-חלקיק ליפידי) להזרקה לתוך הגידול של חולי סרטן מתקדם/גרורתי, לבד או בשילוב עם חסימה של נקודת הבקרה החיסונית (מחקר mRNA-2752-P101 בשלב I)

אוֹלָפּאריבּ (לינפָּארְזָה) ופֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קִיטְרוּדָה) לסרטן שהתקדם לאחר טיפול בעבר עם מוטציה במסלול תיקון דנ"א (רקומבינציה הומולוגית - HRRm) ו/או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה הומולוגית (HRD) (מחקר KEYLYNK-007)

LOXO-292 לגידולים ממאירים מוצקים מתקדמים, גידולים מוצקים החיוביים לאיחוי בגן RET, סרטן מדולרי של בלוטת התריס, וגידולים אחרים עם הפעלה של RET - (סרטן מתחומים שונים) - מחקר שלב II/I (מחקר LIBRETTO-001 / LOXO-RET-17001)


נָפְּטוּמוֹמָאבּ אֶסְטָאפֶנָטוֹקְס (ABR-217620) עם דוּרְבָאלוּמָאבּ (אימְפִינְזִי) לגידולים ממאירים מוצקים נבחרים בשלב מתקדם או גרורתי (תחומים שונים) - מחקר שלב 1ב (מחקר 127-CL-01)


מחקר ראשון בבני אדם להערכת בטיחות התכשיר GEN1046 לגידולים מוצקים ממאירים (סרטן מתחומים שונים) - מחקר שלב I (מחקר GCT1046-01)


MK-4830 לבדו, או במשולב עם פֶּמְבּרוֹלִיזוּמָאבּ (קִיטְרוּדָה), לגידולים מוצקים מתקדמים - שלב I (מחקר MK-4830-001)


מתן טיפול ממוקד-מטרה/ אימונותרפיה בהנחיית הפרופיל הגנומי של הגידול, לעומת מתן כימותרפיה מבוססת-פלטינום לחולי סרטן שמקורו אינו ידוע (CUP) - (מחקר CUPISCO / טיפול ממוקד-מטרה/ אימונותרפיה בהנחיית הפרופיל הגנומי של הגידול, לעומת כימותרפיה מבוססת-פלטינום לסרטן שמקורו אינו ידוע (CUP) (מחקר CUPISCO / MX39795))


נגזרת של מִיטוֹמִיצִין-סי ליפּוֹזוֹמאלי (פְּרוֹמֶיטִיל) עם הקרנות לסרטן ראשוני מתקדם ובלתי נתיח - מחקר שלב 1ב (מחקר LIPORAD-2018)

MK-2118 לבד/עם פֶּמְבְּרוֹליזוּמָאבּ (קיטְרוּדָה), בהזרקה תת-עורית או לתוך הגידול, לגידולים מוצקים מתקדמים/עם גרורות או ללימפומות - מחקר שלב I (מחקר MK-2118-001)


הערכת מתן ABBV-321 במינון תרופתי עולה ובמינון המירבי המומלץ בקרב חולים עם גידולים ממאירים מוצקים מתקדמים המתאפיינים בביטוי יתר של EGFR או הליגָנדים שלו - מחקר שלב I (מחקר M16-438)


אוֹלָפּאריבּ (לינְפּארְזָה) לסרטן מתקדם שטופל בעבר, עם מוטציה במסלול תיקון ה-DNA (רקומבינציה הומולוגית - HRRm) או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה הומולוגית (HRD) (מחקר LYNK-002)


BMS-986218 לבדו אם עם נִיבוֹלוּמָאבּ (אוֹפְּדיבוֹ) לגידולים ממאירים מוצקים מתקדמים (מחקר CA022-001)


MK5890 לבד ובשילוב עם פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קיטרוּדָה) לגידולים ממאירים מוצקים בשלב מתקדם - מחקר שלב I (מחקר 5890-001)


טיפול בסידן (קָלְציוּם) קָרְבּוֹנָט אָמוֹרְפִי לשיפור תפקודם ואיכות חייהם של חולי סרטן גרורתי עם גידולים מוצקים - מחקר שלב I (מחקר AMCS-ONCO-004-1)


מחקר שלב I - של MK4280 (נוגדן נגד LAG3) לבדו, או עם פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קיטרוּדָה), לגידולים ממאירים מוצקים במצב מתקדם (מחקר 4280-001)


MK-1454 עם/ללא פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קיטרוּדָה) לגידולים מוצקים/לימפומות בשלב מחלה מתקדם או גרורתי - מחקר שלב I (מחקר STING / MK-1454-001)


נֶרָטִינִיבּ (נֶרְלִיקְס) לגידולים מוצקים עם ביטוי ל-HER2, HER3 או EGFR (מחקר SUMMIT / puma-ner-5201)


AGI-134 לבדו או בשילוב עם פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קיטרוּדָה) לגידולים ממאירים מוצקים בלתי נתיחים או גרורתיים (AGI-134.FIM.101)


גֶבוֹקִיזוּמָאבּ עם טיפולים נוגדי סרטן מקובלים לחולים עם מחלה גרורתית של סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן קיבתי-וושטי וסרטן תאי הכליה - שלב Ib (מחקר CVPM087A2101)