לתרומה

מאגר המחקרים הקליניים בישראל
מחקרים קליניים - סרטן העור ומלנומה ממאירה

מחקרים בתחום סרטן העור (כולל מלנומה ממאירה)

עוד בנושא

המחקרים המפורטים מטה, הם אלו הפתוחים לגיוס משתתפים בלבד, ואינם כוללים את המחקרים שעדיין פעילים אך נסגרו לגיוס חולים.

 

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים באיסוף ובעדכון מאגר המידע אך אינה מתחייבת שכל המחקרים המיועדים לחולי סרטן, המתבצעים בארץ, אכן מפורטים בו, ואינה נושאת באחריות למהימנות המידע.

 

כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן.


מתן פֶּמְבְּרוֹליזוּמָאבּ (קיטְרוּדָה) עם לֶנְבָטִינִיבּ (לֶנְוִוימָה) בהשוואה למתן פמברוליזומאב לבדו, כטיפול התערבותי בקו ראשון לחולי מלנומה מתקדמת   - מחקר LEAP-003 בשלב III

MK-1308 עם פֶּמְבְּרוֹליזוּמָאבּ (קיטְרוּדָה) למלנומה גרורתית מתקדמת/גרורתית העמידה לטיפול נגד PD-1/PD-L1 - מחקר שלב I

פֶּמְבְּרוֹליזוּמָאבּ (קִיטְרוּדָה) לעומת פלצבו כטיפול אדג'ובנטי אחרי ניתוח וקרינה לסרטן עור קשקשי מקומי-מתקדם בסיכון גבוה להישנות המחלה

רֶלָטְלִימָאבּ עם נִיבוֹלוּמָאבּ (אוֹפְּדִיבוֹ) לעומת ניבולומאב בלבד, למלנומה גרורתית או בלתי נתיחה, שלא טופלה בעבר

דָבְּרָאפֶנִיבּ (טָפִינְלָר) וטְרָמֶטִינִיבּ (מֶקִינִיסְט) כטיפול אדג'ובנטי למלנומה עם מוטציה ב-BRAF V600 לאחר הסרה מלאה של הגידול

מחקר שלב I - השתלת צואה בחולי מלנומה גרורתית שמיצו קווי טיפול מקובלים

JNJ-64457107 (נוגדן נגד CD40) לגידולים מוצקים בשלב מתקדם - מחקר בשלב I


מחקר שלב I - ל-MK-7684 ופמברוליזומאב (קיטרוּדָה) לגידולים מוצקים גרורתיים