לתרומה
חפש
מאגר המחקרים הקליניים באונקולוגיה בישראל
מחקרים קליניים - סרטן הריאות

מחקרים בתחום סרטן הריאות

עוד בנושא

המחקרים המפורטים בהמשך הם אלו הפתוחים לגיוס משתתפים חדשים בלבד. מחקרים שהם עדיין פעילים אך נסגרו לגיוס משתתפים אינם מצוינים כאן.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה משאבים רבים באיסוף ובעדכון מאגר המידע, אך אינה מתחייבת שכל המחקרים המיועדים לחולי סרטן והמתבצעים בארץ אכן מפורטים כאן, ואינה נושאת באחריות למהימנות המידע. מומלץ לפנות למרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן לקבלת סיוע באיתור מחקר קליני, בטל': 03-5721608.

כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן.

מחקר של MK-2870 לעומת כימותרפיה בסרטן ריאות NSCLC עם מוטציות ב-EGFR או שינויים גנומיים אחרים, בשלב מתקדם או גרורתי, שטופל בעבר (NCT06074588)

זיפלרטיניב (zipalertinib) וכימותרפיה לעומת כימותרפיה בלבד במטופלים עם סרטן ריאות NSCLC עם מוטציה ב-EGFR מזהה: NCT05973773

מחקר של סמיפלימאב עם וללא פיאנלימאב לטיפול קו ראשון במטופלים עם NSCLC מתקדם כשלפחות 50% מהגידולים המבטאים PD-L1 מספר: NCT05785767 

מחקר על סמיפלימאב וכימותרפיה עם וללא פיאנלימאב, לטיפול קו ראשון במטופלים עם NSCLC מתקדם ללא קשר לרמות הביטוי של PD-L1 מס: NCT05785767

מחקר של התרופה GDC-6036 בשילוב עם טיפולים אחרים, עבור חולים בסרטן ריאות NSCLC מתקדם או גרורתי עם מוטציה KRAS G12C שלא קיבלו טיפול קודם (NCT05789082)

BMS-986466 בשילוב עם אדגרסיב, עם או בלי צטוקסימאב, במשתתפים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) עם המוטציה KRAS G12C (מחקר NCT06024174)

BI1810631 כתרופה יחידה למטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) חיובי למוטציה ב-HER2 במצב מתקדם או גרורתי (NCT04886804)

מחקר הבודק טיפולים חדשים עבור סרטן ריאות גרורתי של תאים שאינם קטנים (VELOCITY-Lung)


סבוליטיניב עם אוסימרטיניב לעומת כימותרפיה במשתתפים עם סרטן ריאות NSCLC, מתקדם מקומית או גרורתי, עם ביטוי יתר ו/או ביטוי מוגבר של מוטציית EGFR בגן MET, שמחלתם התקדמה במהלך טיפול עם אוסימרטיניב (SAFFRON)

פמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם סאציטוזומאב גוביטקאן (Sacituzumab Govitecan) לעומת טיפול חד-תרופתי עם MK-3475 כטיפול קו ראשון במשתתפים עם סרטן ריאות NSCLC גרורתי המבטאים PD-L1 של 50% לפחות (KEYNOTE D)

זימברלימאב ודומבנלימאב בשילוב עם כימותרפיה לעומת פמברוליזומאב יחד עם כימותרפיה עבור טיפול קו-ראשון במטופלים עם סרטן ריאות גרורתי NSCLC זיהוי: NCT05502237

מתן GDC-6036 כטיפול יחיד ובשילוב עם טיפולים אחרים נגד סרטן במטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים או גרורתיים בעלי מוטציית KRAS G12C

טיפול חד תרופתי בבמריטוזומאב (bemarituzumab), בגידולים מוצקים עם ביטוי יתר של FGFR2b

טיפול יחידני ב-MRTX849 ובשילוב עם פמברוליזומאב במטופלים עם סרטן ריאה מתקדם מסוג NSCLC עם מוטציית KRAS G12C


טיפול קו ראשון בטרלטמאב בשילוב עם קרבופלטין, אטופוסיד ומעכב PDL1 בחולי סרטן ריאות מסוג תאים קטנים (SCLC) - NCT05361395

מחקר לבחינת הבטיחות והיעילות של השתלת צואה בשילוב עם ניבולומאב בחולי NSCLC עם MSI-high/dMMR שנכשלו על אימונותרפיה (NCT04521075)

מחקר תצפיתי להערכת ההתמודדות של חולי סרטן ריאה NSCLC עם מוטציה ב-ALK המטופלים באלקטיניב

MK-1084 כטיפול חד תרופתי ובשילוב עם פמברוליזומאב, בנבדקים עם סרטן ריאות NSCLC עם מוטציה ב-KRASG12C בשלב מתקדם (MK1084-001), NCT05067283

MK-4464 כטיפול יחיד ובשילוב עם פמברוליזומאב במשתתפים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) מתקדם/גרורתי (MK4464-001), NCT05514444

כימותרפיה עם MK-7684A או עם אטזוליזומאב כטיפול קו ראשון בסרטן ריאות SCLC, בשלב מפושט (NCT05224141)


MK-7684A בשילוב עם כימותרפיה לעומת פמברוליזומאב בשילוב עם כימותרפיה, כטיפול קו ראשון למשתתפים עם סרטן ריאות NSCLC גרורתי (NCT05226598)

הערכת הבטיחות, הפרמקוקינטיקה והיעילות של ABBV-400 בנבדקים בוגרים עם גידולים מוצקים מתקדמים

ABBV-CLS-579, לבד ובשילוב עם תרופה מסוג אנטי PD-1, בנבדקים עם סרטן ריאה NSCLC
CM24 בשילוב עם ניבולומאב בחולי סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים - NSCLC

רדיותרפיה בשילוב עם Tremelimumab ו-Durvalumab (MEDI4736) לחולי NSCLC לאחר אימונותרפיה (CORAL-Lung)

טיפול משולב בחולי NSCLC מתקדם מקומית שלב 3 שטרם טופל - ויבוסטולימאב עם פמברוליזומאב וכימורדיותרפיה ו-MK-7684A

טליסוטוזומאב ודוטין ABBV399 לעומת דוסטקסל בחולי סרטן ריאה מקומי מתקדם או גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים ושאינם מסוג תאי קשקש עם ביטוי יתר של cMET , EGFR wildtype שקיבלו טיפול קודם

מחקר להשוואת היעילות של TAK-788 כטיפול קו ראשון לעומת כימותרפיה מבוססת פלטינום במטופלים עם סרטן ריאות NSCLC עם מוטציה ב-EGFR

מחקר על BMC12 בשילוב עם ניבולומאב בחולי סרטן ריאות NSCLC עם מוטציה ב-EGFR/ALK

מחקר של רדיותרפיה בשילוב עם Tremelimumab ו-Durvalumab במטופלים עם סרטן ריאות מתקדם או גרורתי מסוג NSCLC אשר החמירו על משטר טיפול ראשון באימונותרפיה (MEDI4736)

מחקר למטופלים עם סרטן ריאות NSCLC שאינו נתיח ו/או גרורתי לסינון קולנים מסיסים מפלסמת הדם, עם או ללא ניבולומב


שילוב של טיפול אימונותרפי בדורבלומאב (MEDI4736) עם כימותרפיה בחולי סרטן ריאה LCNEC גרורתי (ESR-20-20907 ; NCT05262985)


מחקר בחולי NSCLC עם מוטציה ב-EGFR להשוואת יעילות טיפול כימותרפי לבד לעומת טיפול כימותרפי בשילוב עם עם אמיבנטמאב ועם לזרטיניב (NCT04988295, 61186372NSC3002)

מחקר שלב I רב מרכזי, גלוי תווית, ראשון בבני אדם עם התרופה ABBV-CLS-484 לבד ובטיפול משולב בנבדקים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC)

מחקר שלב II להערכת הבטיחות והיעילות של טוסמיטמאב רבטנסין בשילוב עם פמברוליזומאב, עם או ללא כימותרפיה, ועם או ללא פמטרקסד בחולים ב-NSQ NSCLC חיובי ל-CEACAM5

מחקר שלב I, המתבצע בפעם הראשונה בבני אדם, להערכת הבטיחות והיעילות של ABBV-637 כטיפול יחיד או עם דוסטאקסל, בנבדקים עם סרטן ריאה מסוג NSCLC


מחקר שלב III על כימותרפיה עם פמטרקסד בשילוב או ללא אוסימרטיניב במטופלים עם NSCLC עם מוטציה ב-EGFR, מתקדם מקומית או גרורתי שהתקדם מחוץ לגולגולת לאחר טיפול קו ראשון עם אוסימרטיניב (COMPEL)

מחקר על השימוש ב-ABBV-514 כטיפול חד תרופתי ובשילוב עם פמברוליזומאב (Pembrolizumab) או בודיגלימאב (Budigalimab), לטיפול בסרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC)

מחקר העלאת מינון פאזה I, על פעילות נוגדת גידול מקדמית של RO7247669, נוגדן PD1-LAG3, בחולים עם NSCLC מתקדם ו/או גרורתי (NP41300)

מחקר שלב III, על פמברוליזומאב ואולפריב, עם וללא כימותרפיה וקרינה, אצל חולים בסרטן ריאות מקומי מסוג תאים קטנים (SCLC) (MK 7339-013/KEYLYNK-013)מחקר שלב Ib/II להערכת היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב בשילוב עם חומרים ניסיוניים לטיפול במשתתפים עם סרטן ריאות של תאים קטנים, בשלב מפושט, העמיד לטיפול נגד PD-1/PD-L1, הזקוקים לטיפול קו שנימחקר שלב II להערכת היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב בשילוב עם חומרים ניסיוניים ועם אטופוסיד וציספלטין או קרבופלטין כטיפול קו ראשון למשתתפים עם סרטן ריאות של תאים קטנים, בשלב מפושט (KEYNOTE-B99)

מחקר שלב I למתן JNJ-78306358 נוגדן דו כיווני המכוון תאי T אל HLA-G בגידולים מוצקים מתקדמים (ריאות CR109028 / 2021-001646-35)מחקר שלב I למתן ABBV-155 לבד ובשילוב עם תרופה ממשפחת הטקסנים לגידולים מוצקים נשנים ו/או עמידים (סרטן ריאות מסוג תאים קטנים ולא קטנים - M16-573)

מחקר שלב 1א/1ב להערכת מתן התרופה GDC-6036 כטיפול יחיד ובשילוב עם טיפולים אחרים נגד סרטן בקרב מטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים או גרורתיים בעלי מוטציית KRAS G12C (מחקר GO42144 / 2020-000084-22)


מחקר שלב I, לשילוב של ABBV-927 עם ABBV-368, בודיגלימאב (ABBV-181) ו/או כימותרפיה עבור חולים עם גידולים מוצקים מתקדמים מקומית או גרורתיים (M19-037 / 2019-000478-45 - NSCLC)מחקר מטריה, שלב II, הכולל זרועות טיפול משתנות של תרופות נסיוניות בשילוב עם פמברוליזומאב (קיטרודה) בלבד, או עם פמברוליזומאב וכימותרפיה, בקרב חולי NSCLC בשלב מתקדם (מחקר MK3475-U01)אוסימרטיניב (טאגריסו) ניאואדג'ובנטי יחידני או בשילוב עם כימותרפיה, לעומת הטיפול הכימותרפי המקובל לבדו, לסרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים הניתן להסרה בניתוח וחיובי למוטציית EGFR (מחקר NeoADAURA / D516AC00001)


אטזוליזומאב (טיסנטריק) וטירגולומאב לעומת דורבלומאב (אימפינזי) בחולי NSCLC מקומי-מתקדם לא ניתן לכריתה בשלב III, שמחלתם לא התקדמה לאחר כימותרפיה מבוססת פלטינום בשילוב עם טיפול קרינה (מחקר SKYSCRAPER-03)SAR408701 (טוּסאמיטאמאבּ רָבְטָנְזין - tusamitamab ravtansine) לעומת דוֹסֶטָקְסֶל בקרב חולי סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) לא מסוג קשקשי, חיובי ל-CEACAM5 שקיבלו טיפול בעבר (מחקר  / CARMEN-LC03  EFC15858  / 2019-001273-81)


קוֹפֶטוּזוּמָאבּ פֶּלִידוֹטִין (ABBV-647) לסרטן ריאות נשנה מסוג תאים שאינם קטנים, המבטא PTK7 - מחקר שלב 1ב (מחקר M19-611 2019-003472-39)


הזמינות/השְׁקִילוּת הביולוגית, הסבילות והפעילות האנטי סרטנית של טיפול משולב עם סֶלִינֶקְסוֹר (אֶקְסְפֹּּוביוֹ) - (NSCLC) מחקר שלב II/I (מחקר SPRINT - KCP-330-027 - XPORT-STP-027)


אפיון פרופיל לתגובת הטיפול האנטי-סרטני בחולים אונקולוגיים המקבלים אימונותרפיה (עם/ללא כימותרפיה) ו/או כימותרפיה (עם/ללא רדיותרפיה) לצורך ביסוס פרופיל לחיזוי תגובה לטיפולים אלו (NSCLC - מחקר PROPHETIC / OH-HRPP-001)

פוזיוטיניב (Poziotinib) לסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC), מקומי-מתקדם/גרורתי, עם מוטציית החדרה EGFR או HER2 באקסון 20 (מחקר ZENITH20 / SPI-POZ-202)
 

הערכת שילובי טיפול אימונותרפי מרובים לסרטן ריאה גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (MORPHEUS-LUNG / BO39610)

דוּרְבָלוּמָאבּ (אּימְפִינְזִי) לאחר קרינה סטריאוטקטית (SBRT) ל-NSCLC בשלב I/II, בלתי נתיח ועם בלוטות לימפה שליליות (PACIFIC-4 / RTOG-3515)


LOXO-292 לגידולים ממאירים מוצקים מתקדמים, גידולים מוצקים החיוביים לאיחוי בגן RET, סרטן מדולרי של בלוטת התריס, וגידולים אחרים עם הפעלה של RET (סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים) - מחקר שלב II/I (מחקר LIBRETTO-001


מחקר ראשון בבני אדם, שלב I, להערכת בטיחות התכשיר GEN1046 בקרב נבדקים עם גידולים מוצקים ממאירים (NSCLC) - מחקר שלב I (מחקר GCT1046-01)


טֶלִיסוֹטוּזוּמָאבּ וֶדוֹטִין (ABBV-399) בקרב חולי סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) עם ביטוי חיובי של חלבון c-MET שטופלו בעבר (מחקר M14-239)


 

טיפולים מכוּוְנָנים לסרטן ריאה (NSCLC) מתקדם/גרורתי עם מוטציות הניתנות לטיפול והמזוהות בדם (מחקר B-FAST)