לתרומה
חפש
מאגר המחקרים הקליניים בישראל
מחקרים קליניים - סרטן הריאות

מחקרים בתחום סרטן הריאות

עוד בנושא

המחקרים המפורטים מטה, הם אלו הפתוחים לגיוס משתתפים בלבד, ואינם כוללים את המחקרים שעדיין פעילים אך נסגרו לגיוס חולים.

 

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים באיסוף ובעדכון מאגר המידע אך אינה מתחייבת שכל המחקרים המיועדים לחולי סרטן, המתבצעים בארץ, אכן מפורטים בו, ואינה נושאת באחריות למהימנות המידע.

 

כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן.

סֶלְפֶּרְקָטִינִיב (LOXO-292 / LY3527723) לעומת כימותרפיה מבוססת-פְּלָטִינוּם ופֶּמֶטְרֶקְסֶד (אֶלִימְטָה) עם/בלי פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קִיטְרוּדָה), כקו טיפול ראשון לסרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) בשלב מתקדם/גרורתי, חיובי לאיחוי RET (מחקר LIBRETTO-431 / 17479 / J2G-MC)


מתן דוּרְבָאלוּמָאבּ (אימְפִינְזִי) אדג'ובנטי (משלים לניתוח) בשילוב עם כימותרפיה מבוססת פלטינום בסרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) בשלב III-II שנכרת בשלמותו (מחקר MeRmaiD-1 / D910LC00001)


הערכת שילובי טיפול אימונותרפי מרובים לסרטן ריאה גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (MORPHEUS-LUNG / BO39610)

פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קיטרוּדָה) עם לֶנְבָטִינִיבּ (לֶנְוִוימָה) לעומת דוסטאקסל (טקסוטר) ל-NSCLC גרורתי שהתקדם אחרי טיפול כימי כפול בפלטינום ואימונותרפיה (אנטי PD-1/PD-L1) (מחקר LEAP-008)

פֶּמֶטְרֶקְסֶד (אֶלִימְטָה) עם פלטינום ופֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קִיטְרוּדָה) עם/בלי לֶנְוָוטִינִיבּ (לֶנְוִוימָה) כטיפול קו ראשון ל-NSCLC לא קשקשי (מחקר LEAP-006)

דוּרְבָלוּמָאבּ (אּימְפִינְזִי) לאחר קרינה סטריאוטקטית (SBRT) ל-NSCLC בשלב I/II, בלתי נתיח ועם בלוטות לימפה שליליות (PACIFIC-4 / RTOG-3515)

OSE2101 כקו טיפול 2 ו-3 בהשוואה לטיפול המקובל ל-NSCLC מתקדם-מקומית (IIIB) שלא מתאים לרדיותרפיה או גרורתי (IV), עם HLA-A2 חיובי (מחקר ATLANTE 1)

LOXO-292 לגידולים ממאירים מוצקים מתקדמים, גידולים מוצקים החיוביים לאיחוי בגן RET, סרטן מדולרי של בלוטת התריס, וגידולים אחרים עם הפעלה של RET (סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים) - מחקר שלב II/I (מחקר LIBRETTO-001

הפחתת חלבונים מסוג sTNFR1/2 עם/בלי ניבוֹלוּמָאבּ (אוֹפְּדִיבוֹ), בהליך אימוּנוֹ-פֶרֶזיס בנפחי פּלסמה עולים, בחולים בעלי גידולים ממאירים מוצקים, גרורתיים או לא נתיחים (NSCLC) - מחקר פיילוט (מחקר SHEBA-19-6136-GM-CTIL)

מחקר ראשון בבני אדם, שלב I, להערכת בטיחות התכשיר GEN1046 בקרב נבדקים עם גידולים מוצקים ממאירים (NSCLC) - מחקר שלב I (מחקר GCT1046-01)

פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (קִיטְרוּדָה) עם/בלי לֶנְוָוטִינִיבּ (לֶנְוִוימָה) ל-NSCLC (סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים) גרורתי שלא טופל בעבר, ושיעור התאים המבטאים PD-L1 בגידול גדול או שווה ל-1% (מחקר LEAP-007)

טֶלִיסוֹטוּזוּמָאבּ וֶדוֹטִין (ABBV-399) בקרב חולי סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) עם ביטוי חיובי של חלבון c-MET שטופלו בעבר (מחקר M14-239)

רדיוכירורגיה סטריאוטקטית (SRS), עם/בלי Tumor Treating Fields - TTF (שדות טיפול בגידול), לסרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) עם 10-1 גרורות במוח (מחקר METIS / EF-25)

זרועות טיפול מרובות מוכוונות-ביומרקרים לסרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) גרורתי או נשנה, שהתקדם במהלך טיפול המכיל anti-PD-1/PD-L1 (מחקר HUDSON)

ABBV-321 במינון עולה ובמינון המירבי המומלץ לגידולים מוצקים מתקדמים עם ביטוי יתר של EGFR או הליגָנדים שלו - מחקר שלב I (מחקר M16-438)

אֶלֶקְטִינִיבּ לעומת כימותרפיה מבוססת פלטינום לסרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) חיובי ל-ALK, בשלב מחלה IIIA-IB, לאחר כריתה מלאה (מחקר BO40336) 

הטיפול המקובל בדוֹסֶטָקְסֶל או מעכב PD-1 עם/ללא TTFields (שדות טיפול בגידול) כטיפול קו שני לסרטן ריאות NSCLC שלב IV, לאחר התקדמות המחלה בזמן או לאחר טיפול כימי מבוסס-פלטינום (מחקר LUNAR / EF-24)

כימותרפיה מבוססת-פלטינום עם אָטֶזוֹלִיזוּמָאבּ/פלצבו לסרטן ריאות (NSCLC) נתיח, בשלב מחלה IIIA/B, II (מחקר IMpower030 / GO40241)

קאנאקינוּמאבּ לעומת פלצבו כטיפול אדג'ובנטי לסרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) לאחר הסרה ניתוחית מלאה (מחקר CANOPY-A / CACZ885T2301)

טיפולים מכוּוְנָנים לסרטן ריאה (NSCLC) מתקדם/גרורתי עם מוטציות הניתנות לטיפול והמזוהות בדם (מחקר B-FAST)

מחקר שלב I - ל-MK-7684 ופֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ לגידולים מוצקים גרורתיים (מחקר מחקר MK-7684-001)

פֶּמְבְּרוֹלִיזוּמָאבּ (MK-3475 - קיטרודה) לגידולים מוצקים במצב מתקדם (ריאות) (KEYNOTE 158)